IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-11 11:43
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2015  (1 din 2)25
  2014  (1 din 2)35
  2013  (1 din 2)28
  2012  (2 din 2)84
  2010  (2 din 2)68
  2009  (2 din 2)120
  2008  (1 din 2)65
  2007  (1 din 2)30
imagine

pISSN: 1857-1468
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)

Economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2015
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole45511752918301719
Volume117366157
Total4661248951987

Vizualizări   707Descărcări   13

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-7
Prerogativele Republicii Moldova în asigurarea avantajului competitiv în relaţiile economice internaţionale 8-27
Ţâu Nicolae
Piaţa internaţională a tehnologiilor 28-36
Roşca Petru
Impactul metodelor de cercetare ştiinţifică asupra finanţării ştiinţei şi inovării 37-39
Ganea Victoria
Criza financiară mondială din anii 2008-2010: reflecţii 40-47
Maximilian Silvestru, Soltan Ana, Şcerbanschi Alexandru
Procesele migraţioniste ca fenomene din spaţiul economic european 48-50
Gribincea Alexandru, Bădărău Elena, Negruţă Alexandru
Calitatea în învăţământul superior: repere teoretice şi eforturi de asigurare a calităţii într-o universitate românească 51-54
Mecu Constantin
Analiza reţelii de comunicaţii a căilor ferate din România – aspecte strategice 55-58
Burlacu Natalia, Ionescu GabrielaLavinia
Fundamentarea sistemului de măsuri monetarcreditare în scopul echilibrării financiare 59-65
Iliadi Gheorghe
Evaluarea calităţii vieţii la nivel global 66-71
Gorobievschi Svetlana
Система безналичных расчетов и основные направления её развития 72-76
Евсюкова Раиса, Албу Юлия
Gestionarea şi perfecţionarea metodelor de efectuare a plăţilor în sistemul de plăţi electronice în condiţiile economiei de piaţă 77-88
Ştahovschi Ada, Butulescu Valeriu, Simion-Sorescu Cristina
From the universalchronology of the most important scientific events of numankind 89-92
Maximilian Silvestru, Ursul Natalia
Riscurile finanţării externe ale Republicii Moldova şi criza financiară internationala 93-101
Ţurcanu Adrian, Roşca Petru
Argumentarea ştiinţifică a deciziilor 102-107
Roşca Petru, Stati Gabriel, Galben Ilian
Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în contextual globalizării economice a ţărilor în tranziţie 108-113
Stratan Alexandru
Conceptele de calitate a învăţământului superior şi cultura calităţii 114-116
Mecu Constantin
Mijloacele evaluării calităţii învăţământului: metodologii, regulamente, proceduri, criterii, standarde, indicatori 117-119
Mecu Constantin
Цены на энергоресурсы: мировой опыт для Молдовы 120-124
Кротенко Юрий
Миграционные процессы в Молдове и их перспективы 125-134
Кротенко Юрий
Impactul sectorului energetic asupra mediului înconjurător 135-140
Roşca Petru, Roşca Leonid, Stati Gabriel, Galben Ilian
Evoluţia relaţiilor comerciale dintre Republica Moldova şi România 141-143
Galben Ilian
Comparative characteristic of the world trade and moldavian external trade 144-147
Belous Iosif
The internal market of the eu and formation of the network economy 148-151
Belous Iosif
Финансовое планирование и управление на предприятии в условиях кризиса 152-158
Благоразумная Ольга
Practici internaţionale in acordarea suportului sectorului agricol 159-163
Corobceanu Stela
Clase de criterii şi modele de decizii manageriale 164-170
Nan CosticăV.
Rolul sectorului agroalimentar în asigurarea securităţii alimentare 171-174
Burbulea Rodica, Malancea Igor
Abordări practice şi teoretice ale problemelor esenţiale în dezvoltarea economiei Republicii Moldova 175-188
Soltan Ana
Вопросы совершенствования и концепции исследования карьеры 189-191
Cerga Tatiana
Impactul ISD şi a comerţului asupra creşterii economice o abordare econometrică 192-196
Chistruga Marcel
Monahismul românesc în forma cea mai veche 197-199
Ostrofeţ Leonid
Rolul condiţiilor de livrare în derularea tranzacţiilor comerciale internaţionale 200-202
Palii Natalia, Frumusachi Eduard
Politica comercială regională a României 203-215
Grodenschi Mariana, Ţenea Luminiţa
Dezvoltarea pieţei de energie electrică din România în contexul integrării în UE 216-219
Răuţ Ion
Evaziunea fiscală – funcţii, mijloace de cuantificare şi forme de manifestare 220-228
Hurloiu Ion-Iulian
Corporaţiile transnaţionale şi impactul acestora asupra fenomenului globalizării 229-231
Murariu Ioana-Adriana
Principalele relaţii terminologice dintre piaţă şi dinamica economică 232-237
Uţă Cristian
Corelaţia dintre starea ecologică şi dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova 238-242
Sârbu Olga, Cojocari Natalia
Оценка управленческой деятельности как фактор экономики труда 243-247
Beloi Svetlana
Elemente pentru strategia României de construire a economiei bazată pe cunoştinţe 248-253
Burtea-Pană Elena
Transportul feroviar - soluţia optimă pentru transportul mărfurilor periculoase 254-257
Dănescu Emil
Инвестиционные модели интернационализации бизнеса 258-262
Андреева Татьяна
Туризм, его сущность и значение для экономики Республики Молдова 263-269
Tuleacova Valentina
Theoretische grunden des technologietransfers 270-275
Barbacaru Elena
Complexite – simplification, un moteur a deux temps 276-280
Cărbune Diana
Încasarea accizelor de către organele vamale la importul mărfurilor 281-287
Dabija Tudor, Cornea Ion
Elemente teoretico - metodologice ale strategiilor şi managementului strategic 288-293
Miroiu Constantin
Metodologia de elaborare a strategiilor firmei 294-297
Vasilica Vasile
Controlul strategic şi evaluarea strategiei firmei 298-303
Dumitru Ion
Esenţa economico – socială şi funcţiile complexului comunal – locativ municipal 304-307
Buzdugan Adriana
Cultura organizatorică în cadrul managementului corporative 308-310
Brotea Daniel-Serafim
Inroducerea tehnologiilor informaţionale în sfera feroviară un element de comunicaţie 311-314
Ionescu GabrielaLavinia
Методологиа анализа экономического потенциала коммерческо-предприннмательской структуры 315-320
Harin Alexandru
Managementul controlului financiar – funcţia de conducere în activitatea instituţională 321-325
Juscu G.
Fundamente teoretice ale eleaborării strategiilor de dezvoltare a industriei hoteliere 326-330
Pătraşcu Lucian Gabriel
Probleme economice în managementul administrării publice în condiţiile crizei sistemice 331-334
Mocanu Nelu
Turismul receptor problemele de eficienţă şi calitate în sfera de deservire 335-339
Asaftei NicoletaRoxana
Cercetarea ştiinţifică în cadrul Institutului de Investigaţii Strategice în Economie, ULIM în anul 2008 340-342
Burlacu Natalia
Monografia „Tranzacţii internaţionale”. 343-343
Popescu Ion
Monografia «Международная экономическая деятельность и основы ее проведения» (Relaţiile economice internaţionale şi baza derulării lor) 344-345
РОШКА Петр
Monografia „Rolul corporaţiilor transnaţionale in procesele de integrare economică”. 346-347
Chistruga Boris
Monografia “Asigurări sociale: reflecţii, sugestii, reflecţii” 348-349
Maximilian Silvestru
Monografia «Международный туризм Молдовы и проблемы его развития». 350-352
РОШКА Петр
Alexandru GRIBINCEA – la 50 ani 353-354
Maximilian Silvestru