IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-01 21:27
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2015  (1 din 2)25
  2014  (1 din 2)35
  2013  (1 din 2)28
  2012  (2 din 2)84
  2010  (2 din 2)68
  2009  (2 din 2)120
  2008  (1 din 2)65
  2007  (1 din 2)30
imagine

pISSN: 1857-1468
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)

Economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2015
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole45512295718891719
Volume117876159
Total4661308332048

Vizualizări   692Descărcări   15

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 4-8
Comerţul exterior al Moldovei: conectarea pieţelor 9-18
Roşca Petru, Galben Ilian, Roşca Leonid, Corobceanu S
Rolul diplomaţiei economice în promovarea relaţiilor economice international 18-24
Ţâu Nicolae
Overview of trade and production developments in 2008-2009 24-31
Gribincea Alexandru
Previziunea economică a fluxului şi refluxului forţei de muncă 31-39
Zamani Gheorghe, Gorobievschi Svetlana, Maximilian Silvestru
Методология организации корпоративного управления на предприятии 39-44
Бурлаку Наталия, Becaneti Oana
Стратегия управления финансами корпорации 44-48
Бурлаку Наталия, Caciuc Ionel
Основные аспекты системы мониторинга экономического состояния акционерного общества 48-52
Бурлаку Наталия, Furcilă Daniel
Факторы успешной реализации инновационного менеджмента 52-59
Благоразумная Ольга
Bazele conceptuale de gestiune a complexurilor maritime regionale de porturi şi terminale. 59-63
Coşerin Florinel, Balamaci Dan
К вопросу о теоретических основах современной глобализации 63-74
Кротенко Юрий
Les defis de la libéralisation du commerce des services bancaire et financier 74-78
Ştahovschi Ada, Cuhal Radu, Soltan Ana
Проблемы и перспективы развития транснациональных банков 78-83
Ştahovschi Ada
Metodologia şi metodica determinării cheltuielilor privind resursele umane 83-94
Cerga Tatiana
Labour migration in the framework of the globalization processes 94-99
Belous Iosif
Criza financiară mondială şi problemele dezvoltării economice actuale ale Republicii Moldova 99-102
Şcerbanschi Alexandru
Globalization, regionalization, triadization 102-107
Popescu Ion, Enescu Maria, Enescu Marian, Meruţa Alexandrina
Inovarea şi competitivitatea în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova 107-117
Poştaru Elvira
Reflecţii asupra mărimii salariului minim în Moldova 117-124
Chistruga Marcel
Efectele crizei economice şi pregătirea României pentru integrarea în Uniunea Economică şi Monetară 124-129
Mazilu (Doman) Clara
Rolul investiţiilor în viaţa social-economică 129-132
Fondos Tatiana
Metodele de studiere şi prognozare a conjuncturii pieţelor agricole 132-136
Burbulea Rodica
Cererea şi oferta de produse agricole pe piaţa Republicii Moldova 136-140
Burbulea Rodica, Gherman Olimpiu
Subvenţionarea costului serviciilor financiare a producătorilor agricoli 140-145
Mîrza Sergiu
Управление банковской прибылью 145-151
Евсюкова Раиса
Evoluţia comerţului exterior al Rpublicii Moldova în anul 2008 151-159
Plămădeală Doina, Roşca Petru
Clasificarea şi caracteristica băncilor în economia de piaţa 159-169
Ştahovschi Ada, Spînu Ana, Butulescu Valeriu, Simion-Sorescu Cristina
The TNCs – the subjecsof the regional integration 169-176
Belous Iosif
Aspecte metodologice privind contabilitatea condiţionării recoltei vegetale 176-181
Frecăuţeanu Alexandru, Bulgaru Veronica, Chişlaru Angela
Dezvoltarea monumentelor monahale din Basarabia în 1918–1940 181-187
Ostrofeţ Leonid
Strategia economică a întreprinderii: de la concept la conţinut şi orientări specific 187-190
Curchi Aliona
Software pentru analiza activităţii economico–financiare a entităţii patrimoniale 190-194
Burlea Ecaterina
Marketingul relaţional – paradigmă modernă a marketingului contemporan 194-198
Buzdugan Adriana
Evidenţa sintetică şi analitică a creanţelor comerciale 198-207
Melnic Georgeta
Analiza experienţei mondiale privind activitatea managerială a corporaţiilor 207-212
Dumitru Ion
Economia cunoaşterii şi avantajul competitiv românesc 212-215
Burtea-Pană Elena
Societatea europeană a cunoaşterii 215-219
Burtea-Pană Elena
Investiţiile străine directe – factorul determinant al dezvoltării statelor cu economie în tranziţie 219-223
Murariu Ioana-Adriana
Dezvoltarea investiţiilor străine directe şi a tranzacţiilor în sfera corporaţiilor transnaţionale 223-228
Murariu Ioana-Adriana
Aspecte generale privind impozitele şi taxele locale aferente persoanelor juridice 228-233
Preda Bogdan-Mihail
Structuri fiscale circumscrise contabilitătii: contabilitatea şi fiscalitatea impozitelor şi taxelor în UE 233-239
Preda Bianca-Florentina
Evaluarea riscurilor creditului ipotecar 239-243
Şerbănescu Sebastian
Dezvoltarea sustenabilă şi responsabilitatea socială corporatistă 243-247
Şerbănescu Sebastian
Decizii de finanţare ale proprietăţilor imobiliare 247-249
Şerbănescu Sebastian
Particularităţi ale managementului de personal în hoteluri de capacitate mică 249-251
Bulican Adrian
Colaborarea socială internaţională în vederea prevenirii evaziunii fiscale 251-254
Hurloiu Ion-Iulian
Poziţia strategiei de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale 254-257
Hurloiu Ion-Iulian
Metodele de conducere a contabilităţii analitice a valorilor materiale 257-262
Hurloiu LacramioaraRodica
Analiza, evoluţia şi rolul impozitelor indirecte în cadrul veniturilor bugetare în statele UE 262-268
Jianu Mihaela-Georgiana
Organizarea şi exercitarea auditului privind TVA 268-276
Jianu Mihaela-Georgiana
Piaţa imobilului nelocativ în timpul crizei economice – de la ascensiune la incertitudine 276-278
Sandu Maxim
Aspecte privind piaţa forţei de muncă în România post-aderare 279-283
Romanescu GeorgeOctavian
Globalization – an inevitable phenomenon 283-290
Stefan Dumitru
The effects of economic crisis in Romania 290-295
Pintilie Niculiţa
The fair image concept actuality in modern accounting 295-300
Meruţa Alexandrina
Analiza bazelor normative ale activităţii corporaţiilor - aspect managerial 300-303
Dumitru Ion
Evaluarea calităţii gamei sortimentale a teracotei comercializată pe piaţa de consum a Moldovei 303-306
Cernavca Mihail
Global economic crisis, apec dynamic cooperation and economic struggle of Indonesia 2008 306-314
Budiono Gatut Luhar
Трансформация государства и менеджмент органов публичного управления в условиях глобализации 314-322
Евсюкова Раиса, Stoianov Nicolai
Разработка стратегии маркетинга для образовательных учреждений 322-330
Евсюкова Раиса, Balova Vera
Развитие научных исследований в свете экономических стратегий – важное направление современной национальной экономичесой науки 331-335
Бурлаку Наталия, Кротенко Юрий
“An introduction to economics and the economic theory” 336-337
Roşca Petru
„Competitivitatea ţărilor Europei Centrale şi de Est în condiţiile globalizării”. Monografie. 338-339
Ţâu Nicolae