IBN
    

    
  


    
Închide
Crotenco Iurie
Afiliat la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

2019 - 2

Cercetarea istorică şi geografică a dezvoltării turismului internaţional în regiunea extinsă a Mării Negre şi problemele sale

Crotenco Iurie, Jigareova Elena
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Relații Internaționale din Moldova. 178-183.
Disponibil online 18 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Совершенствование инновационных политик развития международного туризма в Молдове

Crotenco Iurie, Jigareova Elena
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 352-357.
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Стратегия национальной безопасности США: уроки для регионов с переходной экономикой

Crotenco Iurie, Crotenco Irina
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Международный туризм Молдовы и состояние его инновационной составляющей

Crotenco Iurie, Crotenco Irina, Jigareova Elena
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

National security and the us strategy lessons of experience for countries with transition economy

Crotenco Iurie
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективы экономического развития ЕС-27 до 2025 года как одна из предпосылок роста экономики Молдовы

Crotenco Iurie
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 710-729.
Disponibil online 27 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Национальная безопасность: опыт стратегии США для стран с переходной экономикой

Crotenco Iurie
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глобальная информатизация экономики и ее социально-экономические последствия

Crotenco Iurie
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone. 22-27.
Disponibil online 19 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Проблемы методологии учета международных туристов и пути их решения в Республике Молдова
Crotenco Iurie
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Некоторые проблемы методологии расчёта показателей развития мировой экономики
Crotenco Iurie
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Problemele metodice ale sferei turismului din Republica Moldova
Chirilă Tatiana, Crotenco Iurie
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul în Republica Moldova în condiţiile actuale
Crotenco Iurie, Chirilă Tatiana
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Swot-анализ в системе планирования и реализации стратегии развития регионального туризма
Crotenco Iurie
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13