IBN
Close
Crotenco Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 13
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 16
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

Tеоретические аспекты современной экономической дипломатии
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая дипломатия ЕС на этапе реализации статуса Молдовы как страны кандидата на вступление в сообщество
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-585-2.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Экономическая дипломатия и ее трансформация (современный европейский взгляд)
Кротенко Юрий1 , Райлян Ина2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(22) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Подход, основанный на теории неореализма в современной экономической миграционной политике
Masri Bushra1 , Crotenco Iurie2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The neo – realistic approach in modern economic immigration policy
Masri Bushra1 , Krotenko Yuri2
1 Free International University of Moldova,
2 Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Историко-географическое исследование развития международного туризма в причерноморском регионе и его проблемы
Кротенко Юрий1 , Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Европейский вектор международного туризма Молдовы и его интеграционный аспект
Кротенко Юрий , Жигарева Елена
Международный Независимый Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование инновационных политик развития международного туризма в Молдове
Кротенко Юрий1 , Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Международный туризм Молдовы и состояние его инновационной составляющей
Кротенко Юрий1 , Кротенко Ирина1 , Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные теоретические воззрения на понятия политика, стратегия и тактика в туризме
Кротенко Юрий1 , Кротенко Ирина2 , Жигарева Елена1
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавская экономическая академия
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегия национальной безопасности США: уроки для регионов с переходной экономикой
Кротенко Юрий1 , Кротенко Ирина2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Молдавская экономическая академия
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

National security and the us strategy lessons of experience for countries with transition economy
Crotenco Iurie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобальная информатизация экономики и ее социально-экономические последствия
Кротенко Юрий
Институт международных отношений Молдовы
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальная безопасность: опыт стратегии США для стран с переходной экономикой
Crotenco Iurie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы экономического развития ЕС-27 до 2025 года как одна из предпосылок роста экономики Молдовы
Crotenco Iurie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Сеть интернета как инновационная сфера услуг для туристов
Кротенко Юрий1 , Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării eonomiei globale la etapa actuală a globalizării
Crotenco Iurie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Менеджмент электронной торговли текстильными изделиями как перспективный национальный проект Молдовы
Кротенко Юрий , Чернова Eлена
Институт международных отношений Молдовы
Managementul public al programelor europene
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-241-6.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы методологии учета международных туристов и пути их решения в Республике Молдова
Кротенко Юрий
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Evoluţia şi definirea conceptului de audit intern
Crotenco Iurie , Telembeci Doru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-282. Vizualizări-1469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые проблемы методологии расчёта показателей развития мировой экономики
Кротенко Юрий
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Глобальная экономика на старте третьего тысячелетия
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методология использования электронных образовательных инноваций
Балина Ирина1 , Кротенко Юрий2
1 Славянский университет, Республика Молдова,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Perfecţionarea mecanismelor de dempferul al riscurilor economice în activitatea bancară internaţională
Crotenco Iurie , Balina Irina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деловой туризм в системе туристических поездок
Кротенко Юрий , Тулупова Анастасия
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Problemele metodice ale sferei turismului din Republica Moldova
Chirilă Tatiana , Crotenco Iurie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul în Republica Moldova în condiţiile actuale
Crotenco Iurie , Chirilă Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-1250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научные исследования в сфере экономических стратегий в рамках УЛИМ
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Региональные интеграционные формы в современной мировой экономике
Кротенко Юрий , Толмачева Ирина
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Региональные экономические интеграционные объединения и их классификации на современном этапе развития мировой экономики…
Кротенко Юрий , Толмачева Ирина
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

О теоретических подходах к определению понятия «Международная экономическая интеграция»
Кротенко Юрий , Толмачева Ирина
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Swot-анализ в системе планирования и реализации стратегии развития регионального туризма
Кротенко Юрий
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основы регламентирования современной инвестиционной политики Молдовы в условиях глобализации
Кротенко Юрий
Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема выхода национальных экономик из мирового финансово-экономического кризиса (2008-2010 годов)
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 30 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фондовый рынок Молдовы в условиях кризиса
Кротенко Юрий1 , Şnurenco Vladimir2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавская экономическая академия
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

Cu privire la baza normativă a strategiei de dezvoltare a turismului naţional
Crotenco Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 1(65) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesele migraţionale în Moldova şi perspectivele acestora
Gribincea Alexandru , Crotenco Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Republica Moldova: provocările migraţiei
Chișinău: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2009. ISBN 978-9975-67-744-8.
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о теоретических основах современной глобализации
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Место и роль swot-анализа в стратегическом планировании
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие научных исследований в свете экономических стратегий – важное направление современной национальной экономичесой науки
Бурлаку Наталия , Кротенко Юрий
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Aspectul metodologic de modelare a procesului de determinare a cererii şi ofertei la serviciile turistice
Crotenco Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 1(61) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţile strategiei investiţionale a Republicii Moldova şi a turismului internaţional
Crotenco Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миграционные процессы в Молдове и их перспективы
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мировая экономика и миграционные процессы в Молдове
Грибинча Александр1 , Кротенко Юрий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8(18) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цены на энергоресурсы: мировой опыт для Молдовы
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Всемирный день туризма как имиджевая форма продвижения молдавского национального туристического продукта на мировой рынок туристских услуг
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 16 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пути повышения эффективности международного туризма в Молдове
Грибинча Александр1 , Кротенко Юрий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегические ориентиры развития системы международного туризма Республики Молдова
Кротенко Юрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 16 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегия развития туризма в Молдове как элемент стабилизации и роста экономики страны
Грибинча Александр1 , Кротенко Юрий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 49 of 49