IBN
Închide
Postoronca Sveatoslav
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 3

Extinderea ariei de brevetare sub aspect de conţinut al invenţiilor carealitate condiţionată de evoluţia știinţifică în sprijinul dezvoltăriidomeniului energetic
Postoronca Sveatoslav12
1 Institutul de Energetica,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modes of the booster transformer with regulation in zigzag .
Postoronca Sveatoslav , Zaitsev Dmitrii , Tirshu Mihai , Golub Irina , Kaloshin Danila N.
Institute of Power Engineering
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 13 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schema triunghi cu reglare în triunghi utilizată la controlul mărimilor de stare a liniilor electrice
Postoronca Sveatoslav
Școala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Abordarea protecției proprietății intelectuale în programele-cadru pentru cercetare și inovare ale Uniunii Europene
Postoronca Sveatoslav
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
Intellectus
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția parametrilor de calitate a energiei electrice pentru sistemele de generare distribuită
Postoronca Sveatoslav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFOINVENT, ca oportunitate inedită de prezentare, în spațiul beneficiarilor, a obiectelor de proprietate intelectuală ale Institutului de Energetică
Postoronca Sveatoslav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Aspecte tehnice importante privind funcționarea microrețelelor electroenergetice
Postoronca Sveatoslav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Eficientizarea funcţionării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică prin micşorarea temperaturii agentului termic în conducta retur
Oclanschi Ghenadie1 , Postoronca Sveatoslav2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of centralized and individual heating systems in residential buildings from Environmental Considerations. Case study for Chisinau
Тыршу М. , Лупу Михаил , Посторонкэ Святослав
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(43) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 3 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în evoluția infrastructurii sistemelor de alimentare cu energie electrică
Postoronca Sveatoslav
Institutul de Energetica
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Microreţele inteligente ca soluţie de sporire a siguranţei alimentării cu energie
Postoronca Sveatoslav
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5..
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The potential of micro grids concept implementation in the Republic of Moldova
Postoronca Sveatoslav , Tirshu Mihai
Institute of Power Engineering of ASM
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 12 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Micro-inverter for photovoltaic modules
Berzan Vladimir1 , Ermurachi Iurie1 , Postoronca Sveatoslav1 , Cociu Voinea Radu2
1 Institute of Power Engineering of ASM,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering
Ediția a 9-a. 2016. New Jersey, SUA. ISBN 978-150906129-7.
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities to increase the energy efficiency of buildings
Tirshu Mihai , Postoronca Sveatoslav , Martnos Ion
Institute of Power Engineering of ASM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Светодиодные рекламные панно с увеличенными характеристиками отображения световой информации и уменьшенным потреблением электроэнергии
Speian Aurel , Посторонкэ Святослав
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cпособ хранения энергии, полученной из  возобновляемых источников  
Тыршу М. , Берзан Владимир , Анисимов В.К. , Посторонкэ Святослав
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Calcularea regimului tranzitoriu în circuitul cu sarcini distribuite de tip RL şi RC
Postoronca Sveatoslav , Vieru Dmitrii
Institutul de Energetica al AŞM
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tratare generalizata a procedurii de calcul a regimului permanent si tranzitoriu a retelei de distributie
Berzan Vladimir , Postoronca Sveatoslav , Vieru Dmitrii , Tintiuc Iurie
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 7 January, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

О некоторых особенностях режима передачи активной мощности по электрической линии переменного тока
Пацюк В.И. , Берзан Владимир , Анисимов В.К. , Cabac Serghei , Посторонкэ Святослав
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Millimeter wave nonthermal therapeutic device based on parallel-strip technology
Sainsus Iurie , Railean Sergey , Rotaru Anatol , Conev Alexei , Russev Iurii , Postoronca Sveatoslav , Şcerbii Denis
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23