Tendințe în evoluția infrastructurii sistemelor de alimentare cu energie electrică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
167 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-19 12:20
SM ISO690:2012
POSTORONCA, Sveatoslav. Tendințe în evoluția infrastructurii sistemelor de alimentare cu energie electrică. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Volumul I, 26-29 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 106-110. ISBN 978-9975-45-588-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I, 2019
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 26-29 martie 2019

Tendințe în evoluția infrastructurii sistemelor de alimentare cu energie electrică


Pag. 106-110

Postoronca Sveatoslav
 
Institutul de Energetica
 
Disponibil în IBN: 23 septembrie 2019


Rezumat

Tranziția energetică de pe continentul European, proces lansat în contextul celor mai ambițioase obiective mondiale pe dimensiunea valorificării noilor surse întru sporirea nivelului aprovizionării cu energie și a reducerii emisiilor poluante se reflectă direct asupra Republicii Moldova. Angajamentul asumat de statul moldovenesc în 2012 pentru ponderea de 17% surse regenerabile din consumul final brut de energie până în 2020 a fost îndeplinit la 27,8%. Se datorește utilizării combustibilului din biomasă pentru încălzire, atestând o creștere în urma proiectului Energie și biomasă prin instalarea a celor circa 250 cazane pe biomasă în clădiri. Rămâne a fi modestă producerea energiei electrice din surse regenerabile. Succesul unor realizări ar fi într-un set de soluții, ce presupune implementarea tehnologiilor inovative în sistemul electroenergetic în baza concepției de generare distribuită. Microrețelele inteligente, proiecte energetice la scară mică și-au demonstrat abilitatea de a contribui la sporirea nivelului de aprovizionare cu energie. În acest sens există premise de a promova aceste acțiuni.

Cuvinte-cheie
generare distribuită, micro rețele energetice, surse regenerabile