Eficientizarea funcţionării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică prin micşorarea temperaturii agentului termic în conducta retur
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
223 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-10 21:20
SM ISO690:2012
OCLANSCHI, Ghenadie; POSTORONCA, Sveatoslav. Eficientizarea funcţionării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică prin micşorarea temperaturii agentului termic în conducta retur. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Volumul I, 26-29 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 60-63. ISBN 978-9975-45-588-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I, 2019
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 26-29 martie 2019

Eficientizarea funcţionării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică prin micşorarea temperaturii agentului termic în conducta retur


Pag. 60-63

Oclanschi Ghenadie1, Postoronca Sveatoslav2
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2019


Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind principiile actuale de funcționare ale Sistemului de Aprovizionare Centralizată cu Energie Termică ( SACET) de tip închis, accentul fiind pus pe graficul de temperaturi și, în deosebi, pe temperatura agentului termic în conducta retur, posibilitățile oferite și rezultatele în urma reducerii valorii acesteia.

Cuvinte-cheie
SACET, Cogenerare, conductă retur, grafic de temperaturi