IBN
Închide
Cabac Serghei
Cuvinte-cheie (12): ZCS (2), ZVS (2), Convertor DC/DC (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2014 - 3

Convertor de curent continuu în curent continuu
Ermurachi Iurie , Berzan Vladimir , Vieru Dumitru , Moraru Larisa , Ermurachi Iurie , Cabac Serghei
Institutul de Energetica al AŞM
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 24 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convertor de curent continuu în curent continuu
Ermurachi Iurie , Berzan Vladimir , Vieru Dumitru , Moraru Larisa , Ermurachi Iurie , Cabac Serghei
Institutul de Energetica al AŞM
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 24 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Element absorbant pentru colectoare solare termice
Cucoș Andrei , Berzan Vladimir , Cabac Serghei
Institutul de Energetica al AŞM
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

О некоторых особенностях режима передачи активной мощности по электрической линии переменного тока
Пацюк В.И. , Берзан Владимир , Анисимов В.К. , Cabac Serghei , Посторонкэ Святослав
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4