IBN
Close
Postoronca Sveatoslav
Cuvinte-cheie (55): generare distribuită (2), Cogenerare (2), convertizor static (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Aspecte tehnice importante privind funcționarea microrețelelor electroenergetice
Postoronca Sveatoslav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Eficientizarea funcţionării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică prin micşorarea temperaturii agentului termic în conducta retur
Oclanschi Ghenadie1, Postoronca Sveatoslav2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of centralized and individual heating systems in residential buildings from Environmental Considerations. Case study for Chisinau
Тыршу М., Лупу Михаил, Посторонкэ Святослав
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(43) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 3 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în evoluția infrastructurii sistemelor de alimentare cu energie electrică
Postoronca Sveatoslav
Institutul de Energetica
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Possibilities to increase the energy efficiency of buildings
Tirshu Mihai, Postoronca Sveatoslav, Martnos Ion
Institute of Power Engineering of ASM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Светодиодные рекламные панно с увеличенными характеристиками отображения световой информации и уменьшенным потреблением электроэнергии
Speian Aurel, Посторонкэ Святослав
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cпособ хранения энергии, полученной из  возобновляемых источников  
Тыршу М., Берзан Владимир, Анисимов В.К., Посторонкэ Святослав
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Calcularea regimului tranzitoriu în circuitul cu sarcini distribuite de tip RL şi RC
Postoronca Sveatoslav, Vieru Dmitrii
Institutul de Energetica al AŞM
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tratare generalizata a procedurii de calcul a regimului permanent si tranzitoriu a retelei de distributie
Berzan Vladimir, Postoronca Sveatoslav, Vieru Dmitrii, Tintiuc Iurie
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 7 January, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

О некоторых особенностях режима передачи активной мощности по электрической линии переменного тока
Пацюк В.И., Берзан Владимир, Анисимов В.К., Cabac Serghei, Посторонкэ Святослав
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Millimeter wave nonthermal therapeutic device based on parallel-strip technology
Sainsus Iurie, Railean Sergey, Rotaru Anatol, Conev Alexei, Russev Iurii, Postoronca Sveatoslav, Şcerbii Denis
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Zonele de excitaţie capacitivă stabilă a maşinilor asincrone tipice în regim de generare
Postoronca Sveatoslav, Bîrlădean Alexandru, Berzan Vladimir, Tirşu Valentina, Ermurachi Iurie
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Analiza regimului de funcţionare a generatorului asincron cu autoecitaţie capacitivă
Postoronca Sveatoslav, Berzan Vladimir, Ermurachi Iurie
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţii joase
Berzan Vladimir, Tîrşu Mihai, Postoronca Sveatoslav
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14