Zonele de excitaţie capacitivă stabilă a maşinilor asincrone tipice în regim de generare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
699 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-30 15:18
SM ISO690:2012
POSTORONCA, Sveatoslav; BÎRLĂDEAN, Alexandru; BERZAN, Vladimir; TIRŞU, Valentina; ERMURACHI, Iurie. Zonele de excitaţie capacitivă stabilă a maşinilor asincrone tipice în regim de generare . In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 7-17. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070

Zonele de excitaţie capacitivă stabilă a maşinilor asincrone tipice în regim de generare

Pag. 7-17

Postoronca Sveatoslav, Bîrlădean Alexandru, Berzan Vladimir, Tirşu Valentina, Ermurachi Iurie
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare sunt examinate unele particularităţi ale regimurilor de excitaţie capacitivă a motoarelor electrice asincrone industriale şi a generatoarelor executate în baza lor, care pot fi utilizate în instalaţii eoliene de putere mică. S-au determinat hotarele zonelor stabile de excitaţie capacitivă a motoarelor electrice asincrone cu puterea de 0,25-22 kW şi a generatoarelor executate în baza lor, precum şi caracterul influenţei pierderilor proprii de energie în maşină şi a puterii active a sarcinii raportate la parametrii schemei echivalente a ei. S-au formulat unele recomandări privind asigurarea excitaţiei capacitive stabile a maşinilor asincrone la utilizarea lor pentru generarea energiei electrice.

В работе рассмотрены некоторые особенности режима емкостного возбуждения промышленных асинхронных электродвигателей, а также изготовленных на их базе генераторов, которые могут быть использованы в ветровых установках малой мощности. Были определены границы зон устойчивого емкостного возбуждения асинхронных электродвигателей номинальной мощностью 0,25-22,0 кВт и генераторов, изготовленных на их базе, а также характер влияния собственных потерь и активной мощности нагрузки, приведенной к параметрам схемы замещения асинхронной машины. Даны некоторые рекомендации по обеспечению устойчивости емкостного возбуждения асинхронных машин для работы в режиме генерации электрической энергии.

In work some features of a mode of capacitor excitation of industrial asynchronous electric motors, and also generators made on their base which can be used in wind installations of low power are considered. Borders of zones of steady capacitor excitation of asynchronous electric motors in rated power of 0,25-22,0 kW and generators made on their base, and also character of influence of own losses and active capacity of loading of the equivalent circuit of the asynchronous machine resulted in parameters have been determined. Some recommendations after maintenance of stability of capacitor excitation of asynchronous machines for work in a mode of generation of electric energy are given.