Analiza regimului de funcţionare a generatorului asincron cu autoecitaţie capacitivă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
732 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-21 11:51
SM ISO690:2012
POSTORONCA, Sveatoslav; BERZAN, Vladimir; ERMURACHI, Iurie. Analiza regimului de funcţionare a generatorului asincron cu autoecitaţie capacitivă . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-11. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2 / 2008 / ISSN 1857-0070

Analiza regimului de funcţionare a generatorului asincron cu autoecitaţie capacitivă

Pag. 1-11

Postoronca Sveatoslav, Berzan Vladimir, Ermurachi Iurie
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

În baza metodei simbolice de calcul a circuitelor electrice se analizează particularităţile de funcţionare a generatorului asincron cu trei faze cu excitare capacitivă şi cu două înfăşurări pe stator. Sunt prezentate rezultatele analizei variaţiei unghiului decalajului de fază dintre curenţii în înfăşurarea de excitaţie şi tensiunea electromotoare la schimbarea sarcinii generatorului de la regimul de mers în gol până la regimul de scurtcircuit. Sunt formulate recomandări privind procedeul de stabilizare a tensiunii generatorului la varierea sarcinii lui.

На основе символического метода расчета электрических цепей выполнен анализ особенностей работы трехфазного асинхронного генератора с двумя обмотками на статоре и емкостным возбуждением. Представлены результаты анализа влияния на фазовый угол тока и ЭДС обмотки возбуждения генератора при изменении его нагрузки от режима холостого хода до режима короткого замыкания. Сформулированы рекомендации по стабилизации выходного напряжения генератора при изменение его нагрузки.

On the basis of a symbolical method of calculation of electric circuits the analysis of features of work of the three-phase asynchronous generator with two windings on stator and capacitor excitation is executed. Results of the analysis of influence on a phase angle of a current and voltage of windings of excitation of the generator are presented at the change of its load from a regime of idling up to regime of short circuit. Recommendations on stabilization of a target voltage of the generator are formulated at the change of its load.

Cuvinte-cheie
generator asincron, excitaţie capacitivă, factor de calitate