IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Editia 1
Responsabili de ediție: Tighineanu I., Şontea V., Railean S.
Editura: Technical University of Moldova
Anul publicării: 2011
Numărul de pagini: 460
ISBN: 978-9975-66-239-0.
CZU: 61:[57+004](082)=135.1=111=111 I-33
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 iulie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (241)Tehnică (140)Chimie (9)Biologie (32)Drept (1)Pedagogie (10)Medicină (248)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)