IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering" German-Moldovan Workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, 2
Chișinău, Moldova, 18-20 aprilie 2013
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Editia 2
Responsabili de ediție: Tighineanu I., Şontea V., Railean S.
Editura: Technical University of Moldova
Anul publicării: 2013
Numărul de pagini: 689
ISBN: 978-9975-62-343-8.
CZU: 61:[57+004](082)=111 I-33
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 12 iunie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (241)Tehnică (140)Chimie (9)Biologie (32)Drept (1)Pedagogie (10)Medicină (248)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)