IBN
Închide
Golub Irina Vladimir
Cuvinte-cheie (97): угол фазового сдвига (5), Фазорегулирующий трансформатор (5), фазоповоротный трансформатор (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

The Use of Chokes to Improve the Quality of the Static Frequency Converter
Калинин Л.П., Зайцев Д.А., Голуб Ирина, Тыршу М.С.
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Режимные характеристик преобразователя частоты на основе ФРТ с круговым вращением фазы, выполненного по схеме треугольника
Голуб Ирина
Институт энергетики
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Режимы источника реактивной мощности, управляемого фазорегулирующим трансформатором
Голуб Ирина, Зайцев Д.А., Тыршу М.С.
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Conexiune electrică de frecvenţă alternativă (CEFA)
Golub Irina
Institutul de Energetica al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристики фазоповоротного трансформатора, выполненного по схеме «многоугольник»
Калинин Л.П., Зайцев Д.А., Тыршу М.С., Голуб Ирина
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(35) / 2017 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Модифицированное двухтрансформаторное фазорегулирующее устройство, выполненное на основе классической однотрансформаторной схемы ,,Delta Connection’’
Голуб Ирина
Институт прикладной физики АНМ
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модифицированное двухтрансформаторное фазорегулирующее устройство, выполненное на основе классической однотрансформаторной схемы «Delta Connection»
Голуб Ирина1, Зайцев Д.А.1, Зубарева И.2
1 Институт энергетики АНМ,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Однотрансформаторное фазорегулирующее устройство для управления потоками мощности в электрических сетях
Голуб Ирина
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(31) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 12 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы совершенствования стратегии управления процессом прямого преобразования частоты переменного тока на базе фазорегулирующего трансформатора
Calinin Lev, Zaiţev Dmitrii, Tîrşu Mihai, Golub Irina
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сопоставление результатов расчета пропускной способности и натуральной мощности по различным методикам
Постолатий В.М., Голуб Ирина
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

The model and characteristics of circular phase convertor
Tîrşu Mihai1, Calinin Lev1, Zaiţev Dmitrii1, Golub Irina1, Spivak Victor2
1 Institute of Power Engineering of ASM,
2 National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în neutru
Golub Irina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Viitorul ne aparţine
Ediția V-a . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în punctul neutru
Calinin Lev, Zaiţev Dmitrii, Tîrşu Mihai, Golub Irina, Moraru Larisa
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 May, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Режимы работы параметрического регулятора мощности
Калинин Л.П., Зайцев Д.А., Тыршу М.С., Голуб Ирина
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление режимом параметрического регулятора мощности типа UIPC (Unified Interphase Power Controller) с использованием электромеханического преобразователя
Калинин Л.П., Зайцев Д.А., Калошин Д.Н., Голуб Ирина
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 24 February, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Operational regimes of Moldavian power system under development of network interconnections
Zaiţev Dmitrii, Golub Irina, Kalinin Lev, Tîrşu Mihai
Institute of Power Engineering of ASM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(25) / 2014 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование характеристик двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства
Калинин Л.П., Голуб Ирина, Зайцев Д.А., Тыршу М.С.
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(24) / 2014 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Анализ вариантов развития генерирующих мощностей на территории Республики Молдова
Зайцев Д.А., Голуб Ирина, Калинин Л.П., Тыршу М.С.
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование переходных режимов молдавской энергосистемы по условиям статической устойчивости
Постолатий В.М., Голуб Ирина
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика режима при реализации сценария интегрирования правобережной части энергосистемы Республики Молдова в ENTSO-E.
Зайцев Д.А., Голуб Ирина, Калинин Л.П., Тыршу М.С.
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30