IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Institutul de Energetica al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 3)42
  2020  (4 din 3)44
  2019  (6 din 3)64
  2018  (3 din 3)39
  2017  (3 din 3)42
  2016  (3 din 3)39
  2015  (3 din 3)39
  2014  (3 din 3)33
  2013  (3 din 3)26
  2012  (3 din 3)26
  2011  (3 din 3)26
  2010  (3 din 3)29
  2009  (3 din 3)29
  2008  (3 din 3)33
  2007  (3 din 3)14
  2006  (1 din 1)14
  2005  (1 din 1)11
imagine

pISSN: 1857-0070
Problemele Energeticii Regionale
Проблемы региональной энергетики
Problems of the regional energetics
Categoria:
  • A (2018.02.01-2022.02.01)
  • A (2017.02.28-2018.01.31)
  • B (2013.06.27-2017.02.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

În revista se publică cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie privind domeniile:

  • planificarea dezvoltării şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • funcţionarea fiabilă a complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, scule şi echipamente care pot asigura sporirea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţiea şi consumul energiei electrice şi termice;
  • elaborarea instalaţiilor şi sistemelor pentru conversia şi utilizarea eficientă a energiei surselor regenerabile (heliocolectoare, PV convertoare, a vântului, surse cu potenţial termic redus-pompe de căldură etc.), precum şi a suselor noi de energie.

Revista este orientată spre atenţia unui larg cerc de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere.

Articolele în revista sunt publicate fără plată.

Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

©Editor Institutul de Energetica al ASM, 2005


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole55064605175883043185
Volume52458411762
Total6026918929350

Vizualizări   1362Descărcări   28

Conţinutul numărului de revistă

Эффективность компактных управляемых высоковольтных линий электропередачи 1-17

CZU: 621.314.15

Постолатий В.М. , Быкова Е.В. , Суслов В.М. , Шакарян Ю.Г. , Тимашова Л.В., , Карева С.Н.
Управление режимом параметрического регулятора мощности типа UIPC (Unified Interphase Power Controller) с использованием электромеханического преобразователя 18-24
Калинин Л.П. , Зайцев Д. , Калошин Данила , Голуб Ирина
O tratare generalizata a procedurii de calcul a regimului permanent si tranzitoriu a retelei de distributie 25-31

CZU: 621.311.016

Berzan Vladimir , Postoronca Sveatoslav , Vieru Dmitrii , Tintiuc Iurie
Расчет электрического поля и параметров линии управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий 110 кВ методом конечных объемов 32-39

CZU: 621.316

Пацюк В.И. , Берзан Владимир , Рыбакова Галина , Анисимов В.К.
Методика оценки эффективности когенерации электрической и тепловой энергии 40-45

CZU: 620.92+621.311.24

Постолатий В.М.
ШИМ-регулирование фотопреобразовательной установки на базе инверторов с отсекающими диодами 46-54

CZU: 621.314.572

Олещук В.И. , Ермуратский В.В.
Specific Issues of Equivalent Longitudinal Resistances Calculation for Three Windings Transformers 55-62

CZU: 621.314

Golovanov Nicolae , Porumb Radu , Toader C. , Bulac Constantin , Triştiu Ion , Seritsan G.
Principiul de elaborare a protecţiei prin relee a liniilor electrice aeriene cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate 63-66

CZU: 621.316.925:621.318.5

Chiorsac Mihail , Turcuman Lilia , Turturica Natalia
Комбинированная система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе ТЭЦ и квартальных тепловых насосов 67-73

CZU: 697.3

Шит М. , Бурчиу В.И.
Испарительные охладители газов и жидкостей непрямого типа со сниженным пределом охлаждения 74-85

CZU: 621.56/.59

Дорошенко Александр , Кириллов В. , Людницкий Константин , Гончаренко В.
Исследование термовлажностных процессов в аппаратах кондиционирования воздуха, изменяющих аэроионный состав воздуха 86-91

CZU: 697.9

Марченко В. Г.
Influence of Water Salinity on Air Purification from Hydrogen Sulfide 92-99

CZU: 622.794:504.4:66.01

Leybovych L. , Patsurkovskiy P.
Unele aspecte privind istoria MCHE din Republca Moldova 100-105

CZU: 620.9(478)

Ambros Tudor , Ursatii Nicolai
Instalaţie pentru Tratarea Produselor Agricole cu Impulsuri de Tensiune Înaltă 106-111

CZU: 621.927:631.36(478)

Popescu Victor
Энергетика экоиндустрии производства пищевых концентратов 112-118

CZU: 664.022.532

Бурдо Олег , Терзиев С.Г. , Левтринская Ю.
Vitalie BURCIU - 66 de ani! 119-119

CZU: 72(478)(092)