IBN
Închide
Băieşu Aurel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 13
  • 3.1.4.Articole cat. C - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 15
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2021 - 5

Concepția ordinii publice în cadrul controlului jurisdicțiilor statale asupra hotărârilor arbitrale internaționale
Băieşu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul european al contractelor: evoluții recente și situația actuală
Băieşu Aurel
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repararea prejudiciuluii cauzat prin întârzierea în executarea obligațiilor în dreptul comerțului internațional
Băieşu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ridicarea vălului corporativ și responsabilitatea statului în raporturile contractuale încheiate de entitățile de stat și investitorii străini în arbitrajul investițional
Băieşu Aurel , Dolea Sorin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe actuale оn procesul de armonizare a dreptului privat în Europa
Băieşu Aurel
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Executarea contractelor comerciale internaționale în condiții excepționale
Băieşu Aurel
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prejudiciul viitor, profitul ratat și pierderea unei șanse – elemente ale prejudiciului reparabil în cazul neexecutării obligației contractuale
Băieşu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repararea prejudiciului în cazul neexecutării contractului comercial internațional: între certitudine și eventualitate
Băieşu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.2. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluții juridice în situațiile contractuale excepționale: impreviziunea vs forța majoră
Băieşu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Abordări noi în materia neexecutării obligației
Băieşu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra utilității expertizei topo-cadastrale în constatarea judiciară a uzucapiunii imobiliare, din perspectiva noului Cod de procedură civilă român.
Russo Marian12 , Băieşu Aurel1
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suspendarea deciziilor plenului consiliului concurenţei: aspecte practice
Băieşu Aurel1 , Sedleţchi Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Moldavian wine industry, between legal reforms and economic challenges
Sangiovanni Luciano12 , Băieşu Aurel2
1 University of Bologna,
2 DSLPAS, Department of Public International European Law
Economia Agro-Alimentare
Nr. 2(20) / 2018 / ISSN 1126-1668
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica judiciară privind concurenţa neloială (anii 2005-2018): studii de caz. ( Partea I).
Băieşu Aurel1 , Sedleţchi Elena2
1 Curtea Constituţională a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile dintre arbitrajul comercial internaţional şi jurisdicţiile statale
Băieşu Aurel
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(216-218) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza procedurii de dobândire și de pierdere a cetățeniei Republicii Moldova
Cîșlaru Corina , Băieşu Aurel
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia istorică şi tratamentul concurenţei neloiale
Sedleţchi Elena , Băieşu Aurel
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdicția eliberării unor acte debitorului în cadrul procedurii de executare silită privită din perspectiva normelor constituționale  
Băieşu Aurel1 , Reniţă Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Excepţia de neconstituţionalitate – cale de acces individual la justiţia constituţională
Băieşu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(36) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Executarea silită în natură a obligaţiei contractuale în dreptul comparat şi în dreptul uniform
Băieşu Aurel
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-59. Vizualizări-1200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44