IBN
Închide
Băieşu Aurel
Cuvinte-cheie (168): mijloace juridice (3), contract comercial internaţional (3), hardship (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Executarea contractelor comerciale internaționale în condiții excepționale
Băieşu Aurel
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluții juridice în situațiile contractuale excepționale: impreviziunea vs forța majoră
Băieşu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Consideraţii asupra utilității expertizei topo-cadastrale în constatarea judiciară a uzucapiunii imobiliare, din perspectiva noului Cod de procedură civilă român.
Russo Marian12, Băieşu Aurel1
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suspendarea deciziilor plenului consiliului concurenţei: aspecte practice
Băieşu Aurel1, Sedleţchi Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Moldavian wine industry, between legal reforms and economic challenges
Sangiovanni Luciano12, Băieşu Aurel2
1 University of Bologna,
2 DSLPAS, Department of Public International European Law
Economia Agro-Alimentare
Nr. 2(20) / 2018 / ISSN 1126-1668
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica judiciară privind concurenţa neloială (anii 2005-2018): studii de caz. ( Partea I).
Băieşu Aurel1, Sedleţchi Elena2
1 Curtea Constituţională a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile dintre arbitrajul comercial internaţional şi jurisdicţiile statale
Băieşu Aurel
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(216-218) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Analiza procedurii de dobândire și de pierdere a cetățeniei Republicii Moldova
Cîșlaru Corina, Băieşu Aurel
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdicția eliberării unor acte debitorului în cadrul procedurii de executare silită privită din perspectiva normelor constituționale  
Băieşu Aurel1, Reniţă Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Excepţia de neconstituţionalitate – cale de acces individual la justiţia constituţională
Băieşu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(36) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Executarea silită în natură a obligaţiei contractuale în dreptul comparat şi în dreptul uniform
Băieşu Aurel
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-32. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Evoluția reglementărilor în domeniul utilizării abuzive a informației confidențiale pe piaţa de capital in SUA
Băieşu Aurel1, Ţurcan Corina23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Центрально-Европейский университет,
3 Banca Naţională a Moldovei
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(35) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Executarea silită în natură - mijloc juridic în cazul neexecutării contractului comercial international
Băieşu Aurel12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de practici care constituie carteluri – exemplificări din jurisprudența europeană
Băieşu Aurel12, Bologan Dumitriţa34
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova,
3 Universitatea din Oxford,
4 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții referitoare la definirea termenului de „cartel”
Băieşu Aurel1, Bologan Dumitriţa2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Efectele rezoluțiunii contractului în dreptul comerțului internațional
Băieşu Aurel12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-23. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinie separată expusă în temeiul art. 27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Băieşu Aurel
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Limba Română
Nr. 1(223) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul arbitrajului comercial international în înfăptuirea justiţiei
Băieşu Aurel
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(165) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Eliminarea clauzelor abuzive În contractele de consum prin Prisma conflictului de legi
Băieşu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les débats entre le droit communautaire, moldave et français concernant le statut du consommateur en qualite de personne morale
Plotnic Olesea, Băieşu Aurel
Université d’Etat de Moldavie
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(29) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31