Relaţiile dintre arbitrajul comercial internaţional şi jurisdicţiile statale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
101 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-24 20:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.6 (83)
Arbitraj internațional. Jurisdincție internațională (81)
SM ISO690:2012
BĂIEŞU, Aurel. Relaţiile dintre arbitrajul comercial internaţional şi jurisdicţiile statale. In: Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), pp. 16-22. ISSN 1811-0770.
10.5281/zenodo.3357378
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 10-12(216-218) / 2018 / ISSN 1811-0770

Relaţiile dintre arbitrajul comercial internaţional şi jurisdicţiile statale

Relationship between international commercial arbitration and state jurisdictions

Отношения между международным коммерческим арбитражем и государственными юрисдикциями

Relation entre l'arbitrage commercial international et les juridictions des États


CZU: 341.6
DOI: 10.5281/zenodo.3357378
Pag. 16-22

Băieşu Aurel
 
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2019


Rezumat

Prezentul articol este consacrat interacțiunii dintre jurisdicția arbitrală și jurisdicția statală. Arbitrajul comercial internațional apare ca o formă alternativă a justiţiei care vine să susţină jurisdicția statală. Activitatea judecătorească şi cea arbitrală se exercită în strânsă conexiune, aceste două ramuri ale justiției trebuie să interacționeze și să colaboreze. Relațiile dintre cele două jurisdicții sunt ghidate de două principii de bază: pe de o parte, eficacitatea arbitrajului ca modalitate de soluționare a litigiilor cu efect definitiv și obligatoriu, iar pe de altă parte, securitatea juridică a părților și respectarea drepturilor lor fundamentale. Reglementările legislațiilor naționale privind intervenția jurisdicției statale în arbitrajul comercial internațional au ca scop: facilitarea bunei desfășurări a procesului arbitral, protejarea părţilor aflate în litigiu contra unor eventuale încălcări ale drepturilor şi intereselor lor ocrotite de lege, dar şi protejarea jurisdicției arbitrale contra unor eventuale intervenții imprevizibile și abuzive din partea jurisdicției statale.

This article is devoted to the interaction between arbitral jurisdiction and state jurisdiction. International commercial arbitration appears as an alternative form of justice that comes to support state jurisdiction. Judicial and arbitration activities work are closely linked, these two branches of justice must interact and collaborate. The relations between the two jurisdictions are guided by two basic principles: on the one hand, the effectiveness of arbitration as a means of settling disputes with a definitive and binding effect and, on the other hand, the legal certainty of the parties and respect for their fundamental rights. National legislations on state intervention in international commercial arbitration aims at: facilitating the proper conduct of the arbitration process, protecting the parties to the dispute against possible violations of their rights and interests protected by law, and protecting arbitral jurisdictions against possible unforeseeable and abusive interventions from state jurisdiction.

Cuvinte-cheie
arbitraj, soluționare alternativă a disputelor, drept comercial, sentință arbitrală, procedură arbitrală, tribunal arbitral, instanţă judecătorească, executarea sentințelor arbitrale, comerţ internaţional,

arbitration, alternative dispute resolution, commercial law, arbitration award, arbitration procedure, arbitration tribunal, court, enforcement of arbitration awards, international trade