IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Uniunea Juriştilor din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-28 14:39
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (4 din 12)52
  2018  (4 din 12)69
  2017  (12 din 12)122
  2016  (12 din 12)143
  2015  (12 din 12)161
  2014  (12 din 12)184
  2013  (12 din 12)167
  2012  (12 din 12)160
  2011  (10 din 12)166
  2010  (9 din 12)130
  2009  (10 din 12)183
imagine

pISSN: 1811-0770
Revista Naţională de Drept
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole1537523237132805341104
Volume109680052165
Total164659124215445

Vizualizări   710Descărcări   36

Conţinutul numărului de revistă

Деятельность Экономического Суда СНГ в контексте востребованности ЕГО решений для Республики Молдова 2-4
Аворник Георгий
Tratatul de la Lisabona din perspectiva dreptului constiţutional 5-8
Aramă Elena, Balica (Popescu) Maria
Răspunderea penală pentru omoul săvârşit cu deosebit ă cruzime, precum şi din motive sadice (lit.j) alin.(2) art.145 CP RM) 9-15
Brînză Sergiu
Poziţia puterii executive în cadrul sistemului separării puterilor 16-20
Arseni Alexandru
Regimul juridical al Zonei Economice Exclusive. Reglementări naţionale 21-25
Osmochescu Nicolae, Popescu Daniela
Procedura judiciară de soluţionare a litigiilor de consum prin înaintarea acţiunilor individuale 26-31
Băieşu Aurel, Plotnic Olesea
Aplicarea uniformă a legislaţiei de către instanţe – cerinţă indispensabilă asigurării legalităţii în cadrul statului 32-39
Costachi Gheorghe, Railean Petru
Republicarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, indiscutabil, este oportună și necesară, însă ea trebuie să mai fie și una legală 40-46
Corj Mihai
Realizarea hotărârilor judecătoreşti ca o formă specială a aplicării dreptului 47-49
Cuzneţov Alexandru, Cozma Maria
Profesionistul comerciant în viziunea noului cod civil românesc 50-53
Ţuţuianu Ion
Coraportul dintre circumstanţele atenuante şi agravante şi circumstanţele speciale – semne calificative şi semene privilegiate ale componenţei de infracţiune 54-59
Popescu Dorin
Precizări privind caracterul conţinutului normativ ca unul din factorii ce caracteri zează puterea juridică a actului normativ –juridic adoptat de organul statal 60-64
Poalelungi Oleg
Уголовно-правовая характеристика коммерческой тайны как разновидности частноправовой тайны-объекта 65-69
Ариков Георгий
Importanța și conținutul termenelor în procesul civil 70-74
Coban Igor, Creţu Cornel
Oportunitatea implementării acţiunii oblice în cadrul convenţiei europene a drepturilor omului 75-80
Caţaveică Eugeniu
Subiecţii speciali ai infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a codului penal (alţii decât persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică) Partea I 81-85
Popov Ruslan
Unele aspecte cu privire la reparația şi îmbunătăţirea bunului închiriat în cadrul contractului de locațiune 86-92
Guigov Alexandru