Excepţia de neconstituţionalitate – cale de acces individual la justiţia constituţională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
402 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-13 11:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.4/.5(478) (11)
Constituții. Adunări legislative (154)
Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ (535)
SM ISO690:2012
BĂIEŞU, Aurel. Excepţia de neconstituţionalitate – cale de acces individual la justiţia constituţională. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2016, nr. 1(36), pp. 14-18. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 1(36) / 2016 / ISSN 1857-2405

Excepţia de neconstituţionalitate – cale de acces individual la justiţia constituţională

CZU: 342.4/.5(478)
Pag. 14-18

Băieşu Aurel
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

În prezentul articol se examinează instituția excepției de neconstituționalitate, atât pe plan intern, inclusiv evoluțiile jurisprudențiale în materie, cât și sub aspect de drept comparat. În multe țări excepția de neconstituționalitate este un mijloc foarte eficient de acces a persoanelor la jurisdicția constituțională. În țara noastră, pe parcursul anilor, din cauza aplicării restrictive a prevederilor Constituției, această instituție a funcționat într-un mod foarte ineficient. Prin Hotărârea nr. 2 din 9 februarie 2016, Curtea Constituțională, prin interpretarea funcțională și evolutivă a prevederilor constituționale, a deschis calea pentru eficientizarea instituției excepției de neconstituționalitate. În condițiile în care se va reuși valorificarea plenară a potențialului instituției în cauză, începând cu faza judecării cauzei în fond, pentru Republica Moldova, accesul la Curtea Constituțională pe calea excepției de neconstituționalitate va reprezenta un mijloc eficient de apărare a drepturilor constituționale ale persoanelor și, în același timp, o modalitate eficientă de control al constituționalității actelor normative care privesc drepturile și libertățile fundamentale.

In the present paper, the author analyses the institution of the exception of unconstitutionality, including the developments in this area in the domestic case-law and the comparative law aspects. The exception of unconstitutionality is an efficient instrument of the person’s access to constitutional justice in many countries. Over the years, in our country, due to the restrictive application of the constitutional provisions, this institution had operated in an ineffective form. By Judgment No.2 of 9 February 2016, performing a functional and evolutive interpretation of the constitutional provisions, the Constitutional Court paved the way for the efficiency of this institution. If it will be possible to improve the institution’s potential, from the stage of trial on the merits, the access to the Constitutional Court by means of the exception of unconstitutionality will be an effective measure to defend the constitutional rights of the individuals in Republic of Moldova. It will be also an effective way to review the constitutionality of the laws concerning the fundamental rights and freedoms.

Cuvinte-cheie
excepţia de neconstituţionalitate, acces la justiţie, drepturi şi libertăţi fundamentale, interpretarea Constituţiei,

Curtea Constituţională, control constituțional, recurs constituţional individual