Analiza procedurii de dobândire și de pierdere a cetățeniei Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
160 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-06 15:17
SM ISO690:2012
CÎȘLARU, Corina; BĂIEŞU, Aurel. Analiza procedurii de dobândire și de pierdere a cetățeniei Republicii Moldova. In: Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători. Ed. a 15-a, Vol.2, 28-29 aprilie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2017, pp. 83-84. ISBN 978-9975-75-881-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2, 2017
Simpozionul "Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători"
Ediția a XV-a, Chișinău, Moldova, 28-29 aprilie 2017

Analiza procedurii de dobândire și de pierdere a cetățeniei Republicii Moldova


Pag. 83-84

Cîșlaru Corina, Băieşu Aurel
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2018