IBN
Închide
Lista publicațiilor știinfice ale autorului:Ghilaş Ana la tema tezei de doctor habilitat:
  Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druță

Articole în reviste din RM - 10.Publicaţii la conferinţe din RM - 18.Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2022 - 4

  Memorie culturală și identitate în teatrul contemporan
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modalități intermediale de creare a teatralității în discursul artistic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proza și teatrul. O viziune scenică a regizorului Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valențe artistice și identitare în „Daciada: baladă arhetipală” de Ion Druță
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

  Cronotopul spectacolelor druțiene: structură și semnificații
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dramaturgia generației 60-70 în viziunea regizorală a lui Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dramaturgia generației 60-70 în viziunea regizorală a lui Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Expresii culturale tradiționale în spectacolul teatral: sens și valoare
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Poetica atmosferei în textul dramaturgic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Values of intermediality in Ion Druţă’s dramaturgy
Ghilaş Ana
Institute of Cultural Heritage
Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2719-6372
Disponibil online 16 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Theater discourse from the perspective of pragmatic philosophy
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Forme protoscenice și pre-teatrale în dramaturgia lui Ion Druță
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Masca personajului teatral – identitate si identificare
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Memorie culturală și identitate: paradigme in cercetarea artei teatrale
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Teatrul lui Ion Druță în cercetările actuale
Ghilaş Ana
Studii culturale
Editia 1, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Categoria teatralității în textul literar narativ
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relaţia psihologism – teatralitate în discursul narativ al lui I. Druţă
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Teatrul lui Ion Druță în cercetările actuale
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

  Ekphrasis și intertextualitate muzicală în imaginarul artistic al lui I. Druță
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metamorfozele corului antic in imaginarul artistic druţian
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Poetica teatralităţii in dramele „Casa mare” şi „Doina” de Ion Druţă
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Preliminări la o poetică a teatralităţii în dramaturgia lui Ion Druţă
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Relaţia teatralitate – literaritate în discursul artistic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Teatralitatea ca mod de receptare artistică a realității
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Forme ale teatralităţii in proza lui Ion Druţă
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Comunicarea didascalică în textul dramaturgic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Pictura verbală” – mod de comunicare în discursul dramatic
Ghilaş Ana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Funcţionalitatea didascaliilor în discursul dramatic al lui Ion Druţă
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prolegomene la didascalii
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Arta
Nr. 2(AAV) / 2013 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-55. Vizualizări-1453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 29 of 29