IBN
Închide
Ghilaş Ana Sidor
Cuvinte-cheie (74): teatralitate (5), didascalii (4), dramaturgie (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Masca personajului teatral – identitate si identificare
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Categoria teatralității în textul literar narativ
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia națională la teatrul radiofonic in anii 1950—1960
Ghilaş Ana1, Alexei Ludmila2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Radio Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective inter- și transdisciplinare în cercetarea artei dramaturgice
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia psihologism – teatralitate în discursul narativ al lui I. Druţă
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul lui Ion Druță în cercetările actuale
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Metamorfozele corului antic in imaginarul artistic druţian
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetica teatralităţii in dramele „Casa mare” şi „Doina” de Ion Druţă
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia Stelianei Grama: Rondelul dragostei
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminări la o poetică a teatralităţii în dramaturgia lui Ion Druţă
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Relaţia teatralitate – literaritate în discursul artistic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatralitatea ca mod de receptare artistică a realității
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Forme ale teatralităţii in proza lui Ion Druţă
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intertextualitatea în discursul dramaturgic al lui I. Druţă
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-74. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Angelica HOBJILĂ. Comunicare, discurs, teatru. Delimitări teoretice şi deschideri aplicative. Iaşi
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-154. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta cinematografică din Republica Moldova. Chişinău
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea didascalică în textul dramaturgic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura discursului în teatrul lui Ion Druţă: „Căderea Romei”
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Textul literar din perspectiva psihologiei procesului de creaţie
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3(225) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violeta Tipa. Isprăvile lui Guguță în viziune cinematografică. Chișinău: Epigraf, 2014, 104 p.
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32