IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1992
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-25 12:04
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)27
  2021  (2 din 2)44
  2020  (2 din 2)52
  2019  (2 din 2)56
  2018  (2 din 2)51
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)55
  2015  (2 din 2)72
  2014  (2 din 2)54
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)75
  2011  (2 din 2)69
imagine

pISSN: 2345-1181
eISSN: 2537-6136
Arta
Categoria:
  • A (2019.12.06-2023.12.06)
  • B (2017.10.26-2019.10.26)
  • B (2014.01.30-2017.07.17)
  • B (2011.12.22-2014.01.29)
  • C (2009.04.30-2011.12.21)

Geneza şi evoluţia artei naţionale.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole6644040486250602126
Volume23284702268
Total6874325188518

Vizualizări   1321Descărcări   159

Conţinutul numărului de revistă

Chenoza auctorială în tradiţia cântării religioase bizantine

7-12

CZU: 783.2

Galaicu Violina

Metoda lui Anton Pann în contextul educaţiei muzicale contemporane, româneşti şi europene

13-18

CZU: 783.1.071.1(498)(092)

Chircev Elena

Mihail Berezovschi la 140 ani de la naştere.Tradiţii în perspectiva timpului

19-25

CZU: 783.1.071.1(478)(092)

Nagacevschi Elena

Un tezaur basarabean de spiritualitate românească într-o excepţională colecţie de colinde datorată lui George Breazul

26-37

CZU: 398.332.41(478)

Vasile Vasile

Mişcarea muzical-artistică din Basarabia în contextual noilor realităţi create de MareaUnire

38-44

CZU: 78.08(478+498)(091)

Ghilaş Victor

Rădăcinile prezentului. Teatrul Liric din Chișinău

45-49

CZU: 792.54(478)(091)

Dănilă Aurelian

Teodor Negară – creator şi interpret al cântecului neotradiţional în orchestra „Folclor”

50-56

CZU: 784.4.071.1/.2(478)(092)

Chiseliţă Vasile

Fenomenologia muzicii contemporane academice în contextul globalizării. Perspective de cercetare

57-63

CZU: 78(478)

Barbas Valeria

Rap in the Republic of Moldova: some reflections

64-69

CZU: 78.08(478)

Tcacenco Victoria

Triada regizor – erou liric – actor în creaţia lui Emil Loteanu: spectrul psihanalitic

70-76

CZU: 791.44.071.1(478)(092)

Plamadeala Ana-Maria

Interferenţa limbajelor – poetic şi cinematografic –în creaţia lui Anatol Codru

77-83

CZU: 791.44.071.1(478)(092)+821.135.1-1(478).09(092)

Olărescu Dumitru

Mircea Eliade şi text literar vs. text cinematografic, dramatic

84-88

CZU: 791.44-024+821.135.1.09

Scarlat Cristina

Следуй за прыгающим мячиком и пой с нами. К истории создания первой звуковой анимации

89-97

CZU: 791.43(091)

Кривуля Наталья

Important focar de cultură şi sursă de informaţie. Televiziunea moldovenească la 60 de ani

98-103

CZU: 654.1(478)

Tipa Violeta

Vocaţia antropologică a filmului de nonficţiune

104-109

CZU: 791.43-04

Bohanţov Alexandru

Феномен невидимого и энергия мысли (Фрагмент)

110-116

CZU: 792

Корниенко Нелли

The Tragic Hero in Plural

117-125

CZU: 792.028

Stefanova Kalina

Preliminări la o poetică a teatralităţii în dramaturgia lui Ion Druţă

126-129

CZU: 792.028:808.55

Ghilaş Ana

Viziunile estetice ale lui Leonid Cemortan

130-135

CZU: 792.072.3

Koroliova Elfrida

Teatrul folcloric – fenomen etnosocial de afirmare a culturii tradiţionale de tip rural

136-141

CZU: 398.5

Niţă-Cocieru Mariana

Forme istorice ale teatrului chinezesc

142-146

CZU: 792(510)(091)

Zenan Li

Conferinţa știinţifică internaţională  Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare.  Ediția a X-a: Prin știință spre cunoașterea patrimoniului nați

147-149

CZU: 008(478)(063)

Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii „Acasă la Guguţă” Ediţia a III-a

150-152

CZU: 792.2(478)

Tipa Violeta

Şase decenii de televiziune în Republica Moldova

153-155

CZU: 654.1(478)(091)

Ungureanu Larisa

Zlata Tkaci – 90 de ani de la naştere

156-158

CZU: 78.071.1(478)(092)

Individualitatea artistică prin prisma istoriei teatrului liric (cu ocazia aniversării de 70 ani a lui Aurelian Dănilă)

159-161

CZU: 792.072.3(478)(092)

Cocearova Galina

Veniamin Apostol: Hyperion, omul cetății

162-164

CZU: 792.071.1(478)(092)

Turea Larisa

Ana Ghilaş. Discursul teatral – între text şi contexte. Chişinău: Lexon-Prim, 2017, 192 p.

165-167

CZU: 792.028(478)

Koroliova Elfrida

Dumitru Olărescu. Hermeneutica filmului despre artă. Chişinău: Epigraf, 2017, 352 p.

168-169

CZU: 791.43.071.2:7

Scarlat Cristina

Ana-Maria Plămădeală. Emil Loteanu: splendoarea şi prăbuşirea visului romantic. Chişinău: Epigraf, 2017, 225 p.

170-171

CZU: 791.44.071.1(478)(092)

Ilie Emanuela