FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Arta

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1181
eISSN: 2537-6136

3. Site-ul revistei

http://artjournal.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Adresamun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1
Telefon / fax / e-mail(+373)22272684, , isaasm@asm.md
Webwww.patrimoniu.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(AAV), 2021 - 150
Nr. 1(AV), 2021 - 140
Nr. 2(AAV), 2020 - 150
Nr. 1(AV), 2020 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ghilaş Victor, dr., conf.univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57337258600
2.Şlapac Mariana, m.c., dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57200195483
3.Spînu Constantin, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Condraticova Liliana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 57190371582
5.Tipa Violeta, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
6.Stăvilă Tudor, dr.hab., prof.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
7.Prut Constantin, dr., prof.univ., Universitatea de Vest, Timişoara (România)
8.Nesterova Tamara, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57363549400
9.Opriş Ioan, dr., prof.univ.
10.Ciobanu Constantin, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Romania (România)
11.Kruk Miroslav Petr, prof.univ., Muzeul Naţional din Krakow (Polonia)
12.Bobână Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
13.Galaicu Violina, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
14.Mustea Gheorghe, acad., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
15.Ţăranu Cornel, acad., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca (România)
16.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
17.Plamadeala Ana-Maria, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
18.Dănilă Aurelian, dr.hab., prof.univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
19.Olărescu Dumitru, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
20.Moutafov Emmanuel, Institutul Studiul Artei al Academiei de Ştiinţe a Bulgariei (Bulgaria)
21.Morel Maia, dr., conf.univ., Université de Montréal (Canada)
22.Han Jean-Pierre, Revista „Lettres Françaises” (Franţa)
23.Kornienko Nelli, Centrul Național de Stat de Artă Teatrală „Les Kurbas”, Kiev (Ucraina)
24.Banu Georges, prof.univ., Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Franţa)
25.Carabăț Dumitru, prof.univ., Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti (România)
26.Arskaia Irina, Русский музей в Санкт-Петербурге (Rusia)
27.Pischloeger Maria, Centrul de Studiu al muzicii monodice, Viena (Austria)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1992

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 18%
Romana - 70%
Engleza - 11%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100892243, 2019 - 2033-01-01
2.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1569, 2016 - 2033
3.ISIFI - International Services for Impact Factor and Indexing, http://journalimpactfactor.in/journalsmasterlist.php, 2020 - 2033
4.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/issn/2537-6136, 2016 - 2033
5.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6136, 2017 - 2033
6.Google Scolar, https://scholar.google.com/citations?user=-33w8UkAAAAJ&hl=ro, 2020 - 2033
7.ERIH (European Reference Index for the Humanities), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=490407, 2017 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Burlacu Alexandru - Scopus Author ID - 15043533000
2.Condraticova Liliana - Scopus Author ID - 57190371582
3.Fedorciuk Olena - Scopus Author ID - 57216853528
4.Gherţen Andrei - Scopus Author ID - 56615362500
5.Ghilaş Victor - Scopus Author ID - 57337258600
6.Kravcenko Vladimir - Scopus Author ID - 57221834094
7.Marian Ana - Scopus Author ID - 57205561936
8.Nesterova Tamara - Scopus Author ID - 57363549400
9.Procop Natalia - Scopus Author ID - 57205561963
10.Şlapac Mariana - Scopus Author ID - 57200195483
11.Trifan Aurelia - Scopus Author ID - 57205558103
12.Vornicu Nicoleta - Scopus Author ID - 35195127300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALBINI, G., Conservatoriul „Jacopo Tomadini”, Udine, Italia The Music of Reason, the Reason for Music: Mathematics at the Service of Composition Practice and Aesthetics. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 59-54. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
2 BIANCO, L., Universita ta Malta, Malta From Idea to Realisation: The architecture of Jovan Stefanovski. Arta. 2021, nr. 1(AV), 97-87. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
3 BILIAIEVA, S., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, FIALKO, E., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina The setting of borders of Moldavian and Lithuanian principalities in the North Black Sea area in the XIV-XV centuries (Historical, architectural and archaeological investigations). Arta. 2020, nr. 1(AV), 21-15. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
4 PRUS, E., dr.hab., BRANIŞTE, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Spectacolul muzealizării și literaturizării lumii în societatea post/postmodernă. Arta. 2021, nr. 2(AAV), 121-115. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
5 CHIRCEV, E., dr., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, România Creația muzicală românească de sorginte bizantină în perioada 1918-2018. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 19-11. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
6 CRUCERU, A., Biblioteca Academiei Române, România Istoria unui cântec școlar românesc compus de Macarie Ieromonahul: Cântarea dimineții. Arta. 2020, nr. 2(AAV), 22-12. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
7 КРУЛИЦА, А., Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Polonia Разговор с прошлым в современной хореографии. Arta. 2021, nr. 2(AAV), 73-70. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
8 DOLIDZE, Z., Universitatea de Teatru și Film "Shota Rustaveli" din Georgia, Georgia The Georgian period of the filmmaker Otar Ioseliani. Arta. 2021, nr. 2(AAV), 81-74. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
9 ФЕДОРЧУК, O., Институт народоведения НАН Украины, Львов, Ucraina Этническая художественная традиция бисерного декора народного костюма украинцев: реконструкция первого этапа. Arta. 2020, nr. 1(AV), 154-148. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
10 НЕСТЕРОВА, Т., dr., ГЕРЦЕН, А., Institutul de Geografie al AȘR, Rusia Архитектурная и историко-географическая загадка церкви села Василкэу. Arta. 2021, nr. 1(AV), 147-139. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
11 ИЛЬВИЦКАЯ, С., Государственный университет по землеустройству, Rusia, ПОЯН, А., Государственный университет по землеустройству, Rusia Культурное наследие Кишинева 1930-1950 гг.. Arta. 2021, nr. 1(AV), 68-63. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
12 КОРНИЕНКО, Н., Национальная академия искусств Украины, Ucraina Художественная культура: новые измерения человека (множественность идентификаций во времени, движущемся одновременно во всех направлениях). Arta. 2021, nr. 2(AAV), 58-53. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
13 БЕЛЯЕВА, С., КОЦЮБАНСКАЯ, О., Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Ucraina, КУЦЕНКО, С., Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Ucraina Формирование новых подходов исследовательской практики и сохранения архитектурно-археологических памятников Северного Причерноморья (Сравнительная кастеллология и цифровые технологии). Arta. 2021, nr. 1(AV), 138-130. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
14 KOTLYAR, E., Государственная академия дизайна и исскуств, Харьков, Ucraina Baroque in National Artistic Traditions: Comparative Experience of Jewish and Ukrainian Cultures. Arta. 2020, nr. 1(AV), 141-134. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
15 КРИВУЛЯ, Н., Всероссийский государственный университет кинематографии им.С.А. Герасимова, Rusia Разговорные жанры в документальной анимации. Arta. 2020, nr. 2(AAV), 125-115. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
16 MADDOX, S., Boise State University, Statele Unite ale Americii Pictures at an Exhibition by M. P. Mussorgsky as Perceived by Western and Russian Scholars . Arta. 2019, nr. 2(AAV), 24-20. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
17 ПИСЬМАК, Ю., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Венская ваза, расписанная в Дрездене (архитектурно-художественные, стилистические, морфологические и конструктивные особенности). Arta. 2021, nr. 1(AV), 62-54. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
18 ПЛАМЕНИЦКАЯ, O., Национальный авиационный университет, Ucraina Формирование культурного ландшафта города-крепости Каменца-Подольского (Стадиальная трансформация крепости в условиях совершенствования средств ведения войны). Arta. 2021, nr. 1(AV), 23-12. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
19 ПОЛЬЩИКОВА, Н., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, ВАСИЛЕНКО, А., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Архитектура городов Северного Причерноморья первой половины VI в. до н.э. и ее дальнейшее развитие. Arta. 2020, nr. 1(AV), 29-22. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
20 ПРОТАС, М., Национальная академия искусств Украины, Ucraina Арт-эпистема национальной самоидентификации в условиях постколониальной культурной травмы. Arta. 2021, nr. 2(AAV), 114-106. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
21 RADU-ŢAGA, C., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România Prin universul teatrului liric românesc alături de studenții-cântăreți de la UNAGE. Arta. 2020, nr. 2(AAV), 29-23. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
22 РОМАНОВА, О., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Национальные особенности традиционной жилой архитектуры центрального Буджака. Arta. 2020, nr. 1(AV), 167-162. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
23 SCARLAT, C., Necunoscută, România, România MONAHUL DANIEL CORNEA, CINEFILUL1 - O cronică altfel - Monahul Daniel Cornea. Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru o teologie ortodoxă a culturii. București: Editura Christiana, 2017. 230 p.. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 145-144. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
24 ŢĂRANU, C., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, România New Restorations of Enescu’s Work. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 32-30. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
25 TEODORESCU, E., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Arhitecţi interbelici români mai puţin cunoscuţi. Arta. 2019, nr. 1(AV), 145-140. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
26 КРАСНОЖОН, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, ТЮТЮНДЖИ, М., Turkish and Arab World Research Center, Harlem, Olanda Город Измаил в конце XVI – начале XIX вв.. Arta. 2020, nr. 1(AV), 43-37. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
27 TOMASELLA, P., Ente Regionale per il patrimonio Culturale del Friuli, Italia Enhancement and promotion of regional heritage: experiences and case studies in Friuli Venezia Giulia. Arta. 2019, nr. 1(AV), 154-151. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
28 TSOUMAS, J., Hellenic Open University, Grecia Examining the influence of Japanese culture on the form and decoration of the early Meissen porcelain objects. Arta. 2020, nr. 1(AV), 106-100. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
29 ŢUŢUI, M., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Romania, România Marian Petcu, Enciclopedia cenzurii din România. București: Ars Docendi, 2019, 2 volume, 732 p./ Marian Petcu. Encyclopedia of Censorship of Romania. Bucharest: Ars Docendi Publishing House, 2019, 2 volumes, 732 p.. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 143-142. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
30 VORNICU, N., Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, România Arta şi „otrăvurile” din culori. Arta. 2019, nr. 1(AV), 139-135. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
31 WANG, M., City Vocational College, Liuzhou, China The Problem of the Donor Rank Portraits Individualization in the Murals of Dunhuang Monastery. Arta. 2020, nr. 1(AV), 161-155. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(AV), 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Final-arta_1_2021-site-final.pdf
Numărul 2(AAV), 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arta_2_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: