FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Arta

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1181
eISSN: 2537-6136

3. Site-ul revistei

http://artjournal.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Adresamun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1
Telefon / fax / e-mail(+373)22272684, , isaasm@asm.md
Webwww.patrimoniu.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(AV), 2023 - 100
Nr. 2(AAV), 2022 - 140
Nr. 1(AV), 2022 - 150
Nr. 2(AAV), 2021 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ghilaş Victor, dr., conf.univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57337258600
2.Şlapac Mariana, m.c., dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57200195483
3.Spînu Constantin, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Condraticova Liliana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 57190371582
5.Tipa Violeta, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
6.Stăvilă Tudor, dr.hab., prof.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
7.Prut Constantin, dr., prof.univ., Universitatea de Vest, Timişoara (România)
8.Nesterova Tamara, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57363549400
9.Opriş Ioan, dr., prof.univ.
10.Ciobanu Constantin, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Bucureşti (România)
11.Kruk Miroslav Petr, prof.univ., Muzeul Naţional din Krakow (Polonia)
12.Bobână Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
13.Galaicu Violina, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
14.Mustea Gheorghe, acad., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
15.Ţăranu Cornel, acad., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca (România)
16.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
17.Plamadeala Ana-Maria, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
18.Dănilă Aurelian, dr.hab., prof.univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
19.Olărescu Dumitru, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
20.Moutafov Emmanuel, Institutul Studiul Artei al Academiei de Ştiinţe a Bulgariei (Bulgaria)
21.Morel Maia, dr., conf.univ., Université de Montréal (Canada)
22.Han Jean-Pierre, Revista „Lettres Françaises” (Franţa)
23.Kornienko Nelli, Centrul Național de Stat de Artă Teatrală „Les Kurbas”, Kiev (Ucraina)
24.Banu Georges, prof.univ., Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Franţa)
25.Carabăț Dumitru, prof.univ., Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti (România)
26.Arskaia Irina, Русский музей в Санкт-Петербурге (Rusia)
27.Pischloeger Maria, Centrul de Studiu al muzicii monodice, Viena (Austria)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1992

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2
2022Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 6%
Romana - 80%
Engleza - 12%
Franceza - 2%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100892243, 2019 - 2033-01-01
2.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/issn/2537-6136, 2016 - 2033
3.Google Scholar, https://scholar.google.com/citations?user=-33w8UkAAAAJ&hl=ro, 2020 - 2033
4.ERIH (European Reference Index for the Humanities), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=490407, 2017 - 2033
5.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1569, 2016 - 2033
6.ISIFI - International Services for Impact Factor and Indexing, http://journalimpactfactor.in/journalsmasterlist.php, 2020 - 2033
7.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6136, 2017 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Burlacu Alexandru - Scopus Author ID - 15043533000
2.Fedorciuk Olena - Scopus Author ID - 57216853528
3.Gherţen Andrei - Scopus Author ID - 56615362500
4.Ghilaş Victor - Scopus Author ID - 57337258600
5.Kravcenko Vladimir - Scopus Author ID - 57221834094
6.Marian Ana - Scopus Author ID - 57205561936
7.Nesterova Tamara - Scopus Author ID - 57363549400
8.Procop Natalia - Scopus Author ID - 57205561963
9.Şlapac Mariana - Scopus Author ID - 57200195483
10.Talpă Svetlana - Scopus Author ID - 6505484445
11.Trifan Aurelia - Scopus Author ID - 57205558103

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BALABAN, G., Universitatea din Bucureşti, România Ianchelevici şi nostalgia copilăriei basarabene. Arta. 2022, nr. 1(AV), 64-59. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
2 BIANCO, L., Universita ta Malta, Malta From Idea to Realisation: The architecture of Jovan Stefanovski. Arta. 2021, nr. 1(AV), 97-87. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
3 BILIAIEVA, S., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, FIALKO, E., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina The setting of borders of Moldavian and Lithuanian principalities in the North Black Sea area in the XIV-XV centuries (Historical, architectural and archaeological investigations). Arta. 2020, nr. 1(AV), 21-15. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
4 BRANIŞTE, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Texte et langage visuel: un procès de mise en abîme. Arta. 2022, nr. 1(AV), 119-115. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
5 CIOLACU, D., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România Apariție editorială a Institutului Patrimoniului Cultural: Aurelia Trifan, Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova.. Arta. 2022, nr. 1(AV), 137-137. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
6 CRUCERU, A., Biblioteca Academiei Române, România Istoria unui cântec școlar românesc compus de Macarie Ieromonahul: Cântarea dimineții. Arta. 2020, nr. 2(AAV), 22-12. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
7 КРУЛИЦА, А., Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Polonia Разговор с прошлым в современной хореографии. Arta. 2021, nr. 2(AAV), 73-70. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
8 DOLIDZE, Z., Universitatea de Teatru și Film "Shota Rustaveli" din Georgia, Georgia The Georgian period of the filmmaker Otar Ioseliani. Arta. 2021, nr. 2(AAV), 81-74. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
9 ФЕДОРЧУК, O., Институт народоведения НАН Украины, Львов, Ucraina Этническая художественная традиция бисерного декора народного костюма украинцев: реконструкция первого этапа. Arta. 2020, nr. 1(AV), 154-148. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
10 НЕСТЕРОВА, Т., dr., ГЕРЦЕН, А., Institutul de Geografie al AȘR, Rusia Архитектурная и историко-географическая загадка церкви села Василкэу. Arta. 2021, nr. 1(AV), 147-139. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
11 ИЛЬВИЦКАЯ, С., Государственный университет по землеустройству, Rusia Культурное наследие Молдовы: стилистические особенности молдавских монастырей. Arta. 2022, nr. 1(AV), 30-23. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
12 IVASHKIV, H., Институт искусствоведения, фольклора и этнологии им. М. Ф. Рыльского, НАН Украины, Ucraina Ukrainian Folk Earthenware in Family Rituals. Arta. 2022, nr. 1(AV), 136-132. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
13 КОРНИЕНКО, Н., Национальная академия искусств Украины, Ucraina Художественная культура: новые измерения человека (множественность идентификаций во времени, движущемся одновременно во всех направлениях). Arta. 2021, nr. 2(AAV), 58-53. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
14 БЕЛЯЕВА, С., КОЦЮБАНСКАЯ, О., Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Ucraina, КУЦЕНКО, С., Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Ucraina Формирование новых подходов исследовательской практики и сохранения архитектурно-археологических памятников Северного Причерноморья (Сравнительная кастеллология и цифровые технологии). Arta. 2021, nr. 1(AV), 138-130. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
15 KOTLYAR, E., Государственная академия дизайна и исскуств, Харьков, Ucraina Baroque in National Artistic Traditions: Comparative Experience of Jewish and Ukrainian Cultures. Arta. 2020, nr. 1(AV), 141-134. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
16 КРИВУЛЯ, Н., Всероссийский государственный университет кинематографии им.С.А. Герасимова, Rusia Разговорные жанры в документальной анимации. Arta. 2020, nr. 2(AAV), 125-115. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
17 MUNTEAN, M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Judecata de Apoi în iconografie. Studii de caz. Arta. 2022, nr. 1(AV), 22-15. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
18 ПИСЬМАК, Ю., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Венская ваза, расписанная в Дрездене (архитектурно-художественные, стилистические, морфологические и конструктивные особенности). Arta. 2021, nr. 1(AV), 62-54. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
19 ПЛАМЕНИЦКАЯ, O., Национальный авиационный университет, Ucraina Формирование культурного ландшафта города-крепости Каменца-Подольского (Стадиальная трансформация крепости в условиях совершенствования средств ведения войны). Arta. 2021, nr. 1(AV), 23-12. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
20 ПОЛЬЩИКОВА, Н., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, ВАСИЛЕНКО, А., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Архитектура городов Северного Причерноморья первой половины VI в. до н.э. и ее дальнейшее развитие. Arta. 2020, nr. 1(AV), 29-22. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
21 ПРОТАС, М., Национальная академия искусств Украины, Ucraina Арт-эпистема национальной самоидентификации в условиях постколониальной культурной травмы. Arta. 2021, nr. 2(AAV), 114-106. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
22 RADU-ŢAGA, C., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România Prin universul teatrului liric românesc alături de studenții-cântăreți de la UNAGE. Arta. 2020, nr. 2(AAV), 29-23. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
23 RĂDVAN, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Sergius Ciocau, Orheiul Vechi: Localități și așezăminte monastice (secolele XVI-XIX), Chișinău: Cartdidact, 2021. – 220 p.. Arta. 2022, nr. 1(AV), 143-142. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
24 РОМАНОВА, О., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Национальные особенности традиционной жилой архитектуры центрального Буджака. Arta. 2020, nr. 1(AV), 167-162. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
25 СИКОРСКАЯ, И., Институт искусствоведения, фольклора и этнологии им. М. Ф. Рыльского, НАН Украины, Ucraina Mолдовско-украинские музыкальные связи в контексте культурного полилога «украинской музыкальной энциклопедии». Arta. 2022, nr. 2(AAV), 58-51. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
26 ТАРАС, В., Институт народоведения НАН Украины, Львов, Ucraina «Palazzo in Fortezza» с садово-парковым заложением — как компромисс между ренессансной формой и сарматской идеологией барокко в Галиции. Arta. 2022, nr. 1(AV), 44-37. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
27 КРАСНОЖОН, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, ТЮТЮНДЖИ, М., Turkish and Arab World Research Center, Harlem, Țările de Jos (Olanda) Город Измаил в конце XVI – начале XIX вв.. Arta. 2020, nr. 1(AV), 43-37. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
28 TSAGARELI, T., Universitatea de Teatru și Film "Shota Rustaveli" din Georgia, Georgia Probleme ale artei teatrale în secolul XXI. Arta. 2022, nr. 2(AAV), 86-84. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
29 TSOUMAS, J., Hellenic Open University, Grecia Examining the influence of Japanese culture on the form and decoration of the early Meissen porcelain objects. Arta. 2020, nr. 1(AV), 106-100. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
30 WANG, M., City Vocational College, Liuzhou, China The Problem of the Donor Rank Portraits Individualization in the Murals of Dunhuang Monastery. Arta. 2020, nr. 1(AV), 161-155. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.
31 ZUBAVINA, I., Национальная академия искусств Украины, Ucraina Neurocinematics and Beyond: Imagery of Contemporary Screen Culture. Arta. 2022, nr. 2(AAV), 123-119. ISSN 2345-1181 ISSNe 2537-6136.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(AV), 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Arta%202022%20nr1%20redactat5%20FINAL%20FINAL%20FINAL.pdf
Numărul 2(AAV), 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Arta%20audiovizuale%2022%20bun%20de%20tipar22.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: