IBN
Închide
Galaicu Violina
Cuvinte-cheie (105): Anton Pann (3), muzica de cult bizantină (2), spatial suggestions in terms of musical image (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Aportul lui Filotei Cozianul la proliferarea muzicii cultice românești de filiație bizantină
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea catehetică a imnografiei bizantine
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cantarea religioasă bizantină intre tradiția orală și cea scrisă
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epoca Brâncovenească în istoria muzicii psaltice româneşti
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parascovia Petrache-Rotaru. Destin scris cu note muzicale: Compozitorul Ion Macovei, Chişinău: Bons Offices, 2019
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referinţe verticale în cântarea religioasă de resursă bizantină
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referinte verticale în cântarea religioasa de resursa bizantina
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Impactul reformei hrisantice asupra muzicii psaltice româneşti
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul reformei hrisantice asupra muzicii psaltice româneşti
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova. Iradieri ale Festivalului Internaţional “Zilele Muzicii Noi” (1991 – 2016), Chişinău: Arc, 2018, 388 p.
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tudor Chiriac: cei şaptezeci de ani de-acasă
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Chenoza auctorială în tradiţia cântării religioase bizantine
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chenoza auctorială in tradiţia cantării religioase bizantine
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Compozitorul şi academicianul Eugen DOGA la 80 de ani
Galaicu Violina, Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitate şi primenire în muzica de cult bizantină
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitate şi primenire in muzica de cult bizantină
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinonim cu arta sunetelor. Acad. E. Doga la 80 de ani
Duca Gheorghe1, Galaicu Violina2, Ghilaş Victor2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificitate etnică in cantarea de cult bizantină
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Anton Pann – muzicianul între „cântecele de lume” si cântarea de strană
Ghilaş Victor, Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia lui Anton Pann la primenirea muzicii psaltice româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34