IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "termen rezonabil"
О некоторых проблемах повышения качества правосудия
Sosna Boris, Mihalaş Victoria
Европейский Университет Молдовы
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de examinare a cererilor de accelerare a urmăririi penale în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova – analiza legislației, doctrinei și jurisprudenței
Ostavciuc Dinu, Osoianu Tudor
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-73. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceduri simplificate de constatare și examinare a contravenției
Ionaşcu Vitalie1, Romandaș Vitalie2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea termenului rezonabil al urmăririi penale – standardele CEDO și reglementările naționale
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenul justificativ de menţinere a persoanei în calitate de învinuit
Păun Petru, Bragaru Alina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raţionalitatea sancţiunii decăderii în procesul civil
Crugliţchi Tatiana
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexarea și disjungerea cauzelor penale
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-266. Vizualizări-1666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenul rezonabil de informare a mediatorului cu privire la elementele semnificative ale cazului penal dedus medierii.
Tudor Leontina-Vasilica
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(48) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea termenului rezonabil în procesul civil: standarde convenționale și riscuri
Sanduţa Victoria
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(34) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-125. Vizualizări-1070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul procurorului în asigurarea respectării termenului rezonabil în cadrul urmăririi penale
Carajeleascov Cristina
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(201) / 2017 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerațiuni privind garanțiile procedurale ale dreptului la un process echitabil
Hadîrca Victoria
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(158) / 2013 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 December, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța și conținutul termenelor în procesul civil
Coban Igor1, Creţu Cornel2
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(156) / 2013 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-29. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ al Republicii Moldova
Balmuş Victor, Frunză Iurie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-54. Vizualizări-1085
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente cu privire la problema bănuielii rezonabile în materia arestării preventive
David Larisa
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 8 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de dispunere a expertizei judiciare în cazul infracțiunilor ecologice
Pilat Artiom, Pilat Sofia
Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE
Editia 1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3418-3-7..
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17