IBN
Închide
Crugliţchi Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Principii de organizare a activității judiciare în procesul civil
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea unor principii în cadrul dezbaterilor judiciare a procesului civil
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reguli privind probațiunea în procesul civil
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Actele de dispoziţie ale părţilor în cadrul acţiunii civile
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativSecţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții procedurale de admisibilitate și pertinență a probelor
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invocarea nulității în procesul civil
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea principiului disponibilității în cadrul procesului civil 
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al amenzii judiciare
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea decăderii în procesul civil
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Conceptul sancţiunii decăderii în procesul civil
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul sancţiunii decăderii în procesul civil
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile generale ale nulităţii în procesul civil
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea răspunderii procesual civile de sancţiunile procedurale civile
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea sancţiunilor procedurale civile
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi funcţiile sancţiunilor procedurale civile
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Cumulul cerinţelor faţă de actele procedurale civile
Crugliţchi Tatiana1 , Cojuhari Alexandru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justiția și principiile ei diriguitoare
Guzovataia Dumitrița , Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 13. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul numirii judecătorului în funcție
Chiriac Irina , Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 13. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra cerinţelor înaintate actelor de procedură civilă
Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19