IBN
Închide
Coban Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Calea prealabilă – condiție specială de intentare a contestației împotriva actelor executorului judecătoresc potrivit art. 163 alin.31 din Codul de executare al Republicii Moldova
Coban Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Conţinutul şi forma contestaţiei la executare în contextul modernizării procedurii civile
Coban Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.2. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele neînregistrării procesului-verbal de sechestru întocmit de executorul judecătoresc – temei de contestare
Coban Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examinarea contestației la executare: în lipsa sau cu prezența participanților la process
Coban Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile procedurii de constatare a faptelor care au valoare juridică
Coban Igor1 , Brînză Dionis2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Cabinetul Avocatului „Cazacu Dumitru”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Perspectivele licitației electronice și particularitățile contestării
Coban Igor , Cotorobai Radu
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titlul executoriu în format electronic – un prim pas spre digitalizarea executării silite
Coban Igor , Cotorobai Radu
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Comunicarea actelor de procedură civilă prin intermediul poștei electronice conexate la programul integrat de gestionare a dosarelor
Coban Igor , Cotorobai Radu
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Avantajele componentei electronice în forma actelor de procedură civilă
Coban Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instanţa competentă să examineze cererea de revizuire pentru temeiurile prevăzute la art.449 lit.g) şi h) CPC
Coban Igor , Bizian Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de examinare a cererii de aplicare a măsurii de protecţie în cazurile de violenţă în familie
Coban Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Importanța și conținutul termenelor în procesul civil
Coban Igor1 , Creţu Cornel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(156) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Aspecte teoretice şi practice privitor la împuternicirile instanţei judecătoreşti la examinarea cererii de revizuire în procesul civil
Coban Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(58) / 2012 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 October, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de examinare a cererii de revizuire în procesul civil: probleme şi soluţii
Coban Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(58) / 2012 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Realizarea principiului înfăptuirii justiţiei numai de către instanţele de judecată la faza revizuirii hotărârilor judecătoreşti
Coban Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(78) / 2007 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15