IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "reuşită şcolară"
Factorii reusitei scolare
Otomega Iulia-Mihaela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-212. Vizualizări-1436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de monitorizare parentala a copiilor la distanța prin intermediul tehnologiilor digitale in contextual migrației la munca peste hotare
Schivu (Hmura) Irina
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice privind influența climatului educațional asupra reușitei școlare a elevilor mici
Bulacu Olesea, Posţan Liliana
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersuri inovative în educație facilitate de Știința Deschisă
Ungureanu Maria
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburări de limbaj în dezvoltarea eșecului școlar
Maximciuc Victoria, Purcaru Ioana-Dana
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul social al activităților extra-curriculare prin prisma polivalenței beneficiilor antrenate
Pintilei Nicoleta-Aura
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea componentelor cognitivă, comportamentală și morală ale inteligenței sociale la școlarul mic
Rusnac Svetlana, Guțul Aliona
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(42) / 2023 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-59. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul fenomenului de anxietate socială asupra reuşitei şcolare la adolescenţi
Otomega Iulia-Mihaela12
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-128. Vizualizări-1896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impulsivitatea – Barieră în calea reuşitei în activitatea de învăţare la preadolescenţi
Trofăilă Lidia
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-1439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul motivaţiei în reuşita învăţării disciplinelor economice
Gherasim Inga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-87. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin abordare transdisciplinară
Bagrin Diana, Globa Angela
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-813-8.
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul grupurilor de suport asupra performanțelor copiilor în situație vulnerabilă
Coroban Cristina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția ierarhică a valorilor în relație cu reușita școlară la adolescenți
Antoci Diana1, Bulicanu Maria12
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenția insuccesului școlar în contextul individualizării instruirii
Scripa Tatiana1, Cobileanschi Tatiana2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-144. Vizualizări-1075
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copiii migranţilor moldoveni din Italia: particularităţi ale procesului de integrare
Moraru Victor1, Cheianu-Andrei Diana2, Deleu Ecaterina1
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-61. Vizualizări-1110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala online: calitate și perspective.
Căprița Nicolae1, Chişca Diana12
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-79. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervention programs for transition facilitation
Jaramna Raid
Tiraspol State University
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor
Gheorghiţă Margareta
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-139. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea modelului de tranziţie  de la treapta primară la treapta secundară în şcoala din israel
Jaramna Raid
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea determinanţilor psihosociali ai eşecului şcolar şi asigurarea adaptării elevilor la cerinţele şcolii
Vicol Marta-Iuliana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-77. Vizualizări-1124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20