IBN
Închide
Laşcu Lilia
Cuvinte-cheie (39): activitate de învățare (5), competenţă (4), learning activity (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Aspecte metodologice ale formării competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi
Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructivismul reper paradigmatic în formarea competenței de self-management a activităţii de învăţare la student
Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Experiențe pedagogice de formare a competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi
Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul literaturii artistice în dezvoltarea culturii sonore la preșcolari
Laşcu Lilia, Tonu-Lișan Axenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici și experiențe pedagogice în deținerea competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi
Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Aspecte experimentale privind deținerea competenței de self-management a activității de învățare la studenți
Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi
Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi
Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de formare a competenței de self-management a activității de învățare la studenți
Laşcu Lilia
Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Competența de self-management a activității de învățare la studenți – imperativ al secolului XXI
Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studentul modern versus activitatea de învațare
Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu competenței de self-management al  activității de învățare la studenți  
Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Competenţa de self-management a activităţii de învăţare la studenţi-prioritate actuală a învăţământului academic
Botnari Valentina, Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Valori epistemologice în conturarea conceptului: competenţă de selfmanagement al activităţii de învăţare la studenţi
Botnari Valentina, Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14