IBN
Închide

Laşcu Lilia Nicolai

Publicaţii la conferinţe din RM - 9, Descărcări - 19, Vizualizări - 935
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2020 - 1

Constructivismul reper paradigmatic în formarea competenței de self-management a activităţii de învăţare la student
Laşcu Lilia
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 332-338.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Practici și experiențe pedagogice în deținerea competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi
Laşcu Lilia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 44-49.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe pedagogice de formare a competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi
Laşcu Lilia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 80-86.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul literaturii artistice în dezvoltarea culturii sonore la preșcolari
Laşcu Lilia, Tonu-Lișan Axenia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 87-94.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi
Laşcu Lilia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 40-41.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de formare a competenței de self-management a activității de învățare la studenți
Laşcu Lilia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 61-68.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte experimentale privind deținerea competenței de self-management a activității de învățare la studenți
Laşcu Lilia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 184-192.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Competența de self-management a activității de învățare la studenți – imperativ al secolului XXI
Laşcu Lilia
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 220-225.
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Valori epistemologice în conturarea conceptului: competenţă de selfmanagement al activităţii de învăţare la studenţi
Botnari Valentina, Laşcu Lilia
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 82-93.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9