Fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de formare a competenței de self-management a activității de învățare la studenți
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
66 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-18 19:46
SM ISO690:2012
LAŞCU, Lilia. Fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de formare a competenței de self-management a activității de învățare la studenți. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice. Vol. 3, 28-29 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, pp. 61-68. ISBN 978-9975-76-250-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3, 2018
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2018

Fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de formare a competenței de self-management a activității de învățare la studenți


Pag. 61-68

Laşcu Lilia
 
Moldova Tiraspol State University
 
Disponibil în IBN: 27 ianuarie 2020


Rezumat

Articolul dat reflectă fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de formare a competenței de self-management a activității de învățare la studenții moderni. În acest context, modelul pedgogic de formare a competenţei de self-management (MPFCSM) a activităţii de învăţare la studenţi include o serie de elemente interconectate, care formează o totalitatea integrată și prezintă un sistem de elemente interdependente.

This article reflects the conceptual foundation of the pedagogical model of self-management competence in learning to modern students. In this context, the pedagogical model of self-management competence (MPFCSM) of student learning activity includes a series of interconnected elements, which form an integrated totality and present a system of interdependent elements.