Studiu competenței de self-management al  activității de învățare la studenți  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
310 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-01 20:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.38:378.147 (1)
Psihologie (1064)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1189)
SM ISO690:2012
LAŞCU, Lilia. Studiu competenței de self-management al  activității de învățare la studenți  . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2017, nr. 3-4(31), pp. 55-61. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Studiu competenței de self-management al  activității de învățare la studenți  

Study on the self-management competence of student learning activity


CZU: 159.923.38:378.147
Pag. 55-61

Laşcu Lilia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017


Rezumat

Articolul dat vizează constatarea nivelului deținerii competenței de self-management al activității de învățare de către studenții moderni. În acest context, sunt determinate criteriile de constatare a nivelului competenței de self-management al activității de învățare la studenți, prezentați indicatorii de performanță privind aprecierea nivelului formării competenței nominalizate și elaborate instrumentele de constatare a nivelului deținerii competenței de self-management al activității de învățare la studenți. Articolul oferă datele studiului enunțat, prelucrate statistic și analizate textual.

This article aims to determine at modern students, the learning activity level of self-management competence. In this context are acquainted the students’ learning activity criteria for determining the self-management level of competence, the performance indicators regarding the assessment of nominated level and it was elaborated the training instrumental tools in determining the level of students’ learning activity self-management competence. This article provides the study reported data, being processed statistically and analyzed textually.

Cuvinte-cheie
competenţă, cunoştinţe, atitudini, competența de self-management, activitate de învățare, studenţi, criterii,

capacități/abilități, indicatori.