Valori epistemologice în conturarea conceptului: competenţă de selfmanagement al activităţii de învăţare la studenţi
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
107 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-29 09:33
SM ISO690:2012
BOTNARI, Valentina; LAŞCU, Lilia. Valori epistemologice în conturarea conceptului: competenţă de selfmanagement al activităţii de învăţare la studenţi. In: Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere. Volumul I, 7-8 noiembrie 2014, Chişinău. Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014, pp. 82-93. ISBN 978-9975-76-133-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I, 2014
Conferința "Conferința științifico-metodică"
Chişinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2014

Valori epistemologice în conturarea conceptului: competenţă de selfmanagement al activităţii de învăţare la studenţi


Pag. 82-93

Botnari Valentina, Laşcu Lilia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 16 octombrie 2019


Rezumat

The present research focuses on the epistemological values that strengthen the articulation of the concept: competence of students’ selfmanagement of learning. The study reveals the scientific conceptualization of the phenomenon of competence, namely, the evolution of the concept, its structural properties, the main characteristics and stages of competence formation and assessing the value of holding the Eu-it.

Cuvinte-cheie
competence, self-management of learning competence