Competența de self-management a activității de învățare la studenți – imperativ al secolului XXI
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
150 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-24 19:16
SM ISO690:2012
LAŞCU, Lilia. Competența de self-management a activității de învățare la studenți – imperativ al secolului XXI. In: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar. Vol. I, 27-28 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, pp. 220-225. ISBN 978-9975-76-214-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Conferința "Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar"
Chișinău, Moldova, 27-28 octombrie 2017

Competența de self-management a activității de învățare la studenți – imperativ al secolului XXI


Pag. 220-225

Laşcu Lilia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2018