Impactul literaturii artistice în dezvoltarea culturii sonore la preșcolari
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
144 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-20 13:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2.02:808.5 (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (633)
Retorica vorbirii. Arta și tehnica exprimării orale (66)
SM ISO690:2012
LAŞCU, Lilia; TONU-LIȘAN, Axenia. Impactul literaturii artistice în dezvoltarea culturii sonore la preșcolari. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară. Vol. 4, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 87-94. ISBN 978-9975-76-269-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Impactul literaturii artistice în dezvoltarea culturii sonore la preșcolari


CZU: 373.2.02:808.5
Pag. 87-94

Laşcu Lilia, Tonu-Lișan Axenia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2020