Competenţa de self-management a activităţii de învăţare la studenţi-prioritate actuală a învăţământului academic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
286 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 13:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147 (343)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1188)
SM ISO690:2012
BOTNARI, Valentina; LAŞCU, Lilia. Competenţa de self-management a activităţii de învăţare la studenţi-prioritate actuală a învăţământului academic. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2015, nr. 2(7), pp. 4-13. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Competenţa de self-management a activităţii de învăţare la studenţi-prioritate actuală a învăţământului academic

CZU: 378.147
Pag. 4-13

Botnari Valentina, Laşcu Lilia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2016


Rezumat

Articolul dat abordează problema competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi drept prioritate actuală a învăţământului academic. În acest context, este prezentat conceptul de competenţă de self-management a activităţii de învăţare, care înglobează sinergic componentele competenţei, dimensiunile managementului şi elementele activităţii de învăţare şi elucidează elocvent conţinuturile competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi (CSMAIS).

The paper addresses the problem of students’ self-management competence in learning as a present-day priority of Higher Education. Against such a background, the work unfolds the concept of self-management competence in learning, which encompasses synergically the competence components, management dimensions and elements of learning activity. Ultimately, the substance of students’ self-management competence in learning is elucidated.