IBN
    

    
  


    
Închide
Laşcu Lilia Nicolai
Afiliat la Universitatea de Stat din Tiraspol

2020 - 1

Constructivismul reper paradigmatic în formarea competenței de self-management a activităţii de învăţare la student

Laşcu Lilia
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 332-338.
Disponibil online 4 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Experiențe pedagogice de formare a competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 80-86.
Disponibil online 23 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul literaturii artistice în dezvoltarea culturii sonore la preșcolari

Laşcu Lilia, Tonu-Lișan Axenia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 87-94.
Disponibil online 23 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici și experiențe pedagogice în deținerea competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 44-49.
Disponibil online 2 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 40-41.
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte experimentale privind deținerea competenței de self-management a activității de învățare la studenți

Laşcu Lilia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 184-192.
Disponibil online 20 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de formare a competenței de self-management a activității de învățare la studenți

Laşcu Lilia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 61-68.
Disponibil online 27 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Competența de self-management a activității de învățare la studenți – imperativ al secolului XXI

Laşcu Lilia
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 220-225.
Disponibil online 25 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu competenței de self-management al  activității de învățare la studenți  

Laşcu Lilia
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studentul modern versus activitatea de învațare

Laşcu Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Competenţa de self-management a activităţii de învăţare la studenţi-prioritate actuală a învăţământului academic
Botnari Valentina, Laşcu Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Valori epistemologice în conturarea conceptului: competenţă de selfmanagement al activităţii de învăţare la studenţi

Botnari Valentina, Laşcu Lilia
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 82-93.
Disponibil online 16 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13