IBN
Închide
Tabunșcic Olga
Cuvinte-cheie (66): alimentaţie publică (4), public food (3), Market (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Researches in regards of the “alpha” generation nutrition
Tabunșcic Olga, Calmâş Valentina, Fedorciucova Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Cercetări cu privire la obținerea produselor de panificație funcționale
Sava Marina, Calmâş Valentina, Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Health benefits of topinambur (Helianthus Tuberosus L.) On health
Gîncu Ecaterina1, Tabunșcic Olga1, Chirsanova Aurica2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Identification of Toxic Substances in Some Cosmetic Products Sold in Republic of Moldova
Calmâş Valentina, Fedorciucova Svetlana, Şpac Ghenadie, Tabunșcic Olga
Academy of Economic Studies of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Analiza situaţiei economice a sectorului de alimentaţie publică
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of problems in the sector of public food services in Chişinău municipality
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia evaluării nivelului competențional al  angajaților întreprinderilor din sfera alimentației publice
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile alimentaţiei studenţilor din Republica Moldova
Vrabie Sorin, Lupaşco Camelia, Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Analiza comparativă a pieţei de servicii alimentare din Republica Moldova şi din alte țări
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of the foodservice market in Chisinau and other countries
Tabunșcic Olga
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţia – mijloc de sporire a competitivităţii întreprinderilor din industria ospitalităţii
Tabunșcic Olga, Grosu Carolina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abordări privind definirea serviciilor de alimentaţie publică
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza pieţei de alimentaţie publică din municipiul Chişinău şi tendinţe de dezvoltare
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa diferitor factori asupra modificării culorii sfeclei
Graur Livia, Vieru Nadejda, Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe actuale de dezvoltare a alimentaţiei publice în Republica Moldova şi în alte ţări
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Evoluţia şi tendinţe de dezvoltare a alimentaţiei publice în Republica Moldova
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16