IBN
Închide
Tabunșcic Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 3

Chisălița – deliciul de pe vremea bunicilor
Babcenco Coralia1 , Tabunșcic Olga2
1 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria laptelui în Republica Moldova: producția, comerțul și conformitatea produselor
Fedorciucova Svetlana , Calmâş Valentina , Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turtele cu mac – tradiții de preparare
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Components and risk factors of food quality
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les nouvelles tendances gastronomiques
Cojocaru Mariana , Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Researches in regards of the “alpha” generation nutrition
Tabunșcic Olga , Calmâş Valentina , Fedorciucova Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The features of a monastic diet
Drăguș Iraida , Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Cercetări cu privire la obținerea produselor de panificație funcționale
Sava Marina , Calmâş Valentina , Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Health benefits of topinambur (Helianthus Tuberosus L.) On health
Gîncu Ecaterina1 , Tabunșcic Olga1 , Chirsanova Aurica2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Identification of Toxic Substances in Some Cosmetic Products Sold in Republic of Moldova
Calmâş Valentina , Fedorciucova Svetlana , Şpac Ghenadie , Tabunșcic Olga
Academy of Economic Studies of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Analiza situaţiei economice a sectorului de alimentaţie publică
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-90. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of problems in the sector of public food services in Chişinău municipality
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia evaluării nivelului competențional al  angajaților întreprinderilor din sfera alimentației publice
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile alimentaţiei studenţilor din Republica Moldova
Vrabie Sorin , Lupaşco Camelia , Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Analiza comparativă a pieţei de servicii alimentare din Republica Moldova şi din alte țări
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of the foodservice market in Chisinau and other countries
Tabunșcic Olga
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţia – mijloc de sporire a competitivităţii întreprinderilor din industria ospitalităţii
Tabunșcic Olga , Grosu Carolina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abordări privind definirea serviciilor de alimentaţie publică
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza pieţei de alimentaţie publică din municipiul Chişinău şi tendinţe de dezvoltare
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa diferitor factori asupra modificării culorii sfeclei
Graur Livia , Vieru Nadejda , Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22