IBN
Închide
Ţvic Irina
Cuvinte-cheie (18): межкультурный диалог (2), русская интеллигенция. (1), русский менталитет (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

«Межкультурный / социокультурный / транскультурный» – к проблеме терминологического определения/разграничения понятий
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă‖
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепт «мещанство» в художественной литературе: универсальное прочтение и национальное измерение
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Русская литература как ведущий фактор формирования межкультурной личности в Молдове
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7 (Notograf Prim)..
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Художественная литература как фактор становления и укрепления национально – культурной идентичности
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Методические аспекты изучения национально-культурных доминант художественных произведений (литературных текстов) в рамках межкультурного подхода
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

М.Ю.Лермонтов в пространстве межкультурного диалога: национальное и универсальное в творчестве поэта
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Славянские чтения
Nr. 4(10) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Аспекты модернизации литературного образования в контексте формирования межкультурной компетенции: к постановке проблемы
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(23) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Творчество айтматова в контексте евразийской литературы: К проблеме диалога культур
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Славянские чтения
Nr. 1(7) / 2013 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Xудожественный текст в аспекте формирования межкультурной компетенци
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(55) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Межкультурная компетенция в аспекте проблем межкультурного образования
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика межкультурного диалога в контексте изучения всемирной литературы
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование межкультурной компетенции в процессе преподавания всемирной литературы
Цвик Ирина
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12