Художественная литература как фактор становления и укрепления национально – культурной идентичности
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
480 0
SM ISO690:2012
ЦВИК, Ирина. Художественная литература как фактор становления и укрепления национально – культурной идентичности. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 18, Vol.3, 23-24 martie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2016, pp. 117-123.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.3, 2016
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Chişinău, Moldova, 23-24 martie 2016

Художественная литература как фактор становления и укрепления национально – культурной идентичности


Pag. 117-123

Цвик Ирина
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2019


Rezumat

This article reveals a great opportunity of using texts of literature in the formation and strengthening of national-cultural identity of the student. The author provides definitions of key terms and concepts which cause reliance on the national literary text in its specifics to be a translator of basic national values.