Методические аспекты изучения национально-культурных доминант художественных произведений (литературных текстов) в рамках межкультурного подхода
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
552 0
SM ISO690:2012
ЦВИК, Ирина. Методические аспекты изучения национально-культурных доминант художественных произведений (литературных текстов) в рамках межкультурного подхода. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 17, Vol.2, 20 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2015, pp. 251-258. ISBN 978-9975-46-240-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 17, Vol.2, 2015
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului "
Chișinău, Moldova, 20 martie 2015

Методические аспекты изучения национально-культурных доминант художественных произведений (литературных текстов) в рамках межкультурного подхода


Pag. 251-258

Цвик Ирина
 
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 4 martie 2019


Rezumat

In the article "Methodological aspects of the study of nationalcultural dominants of works of art in an intercultural perspective", the author argues the idea that literary education should also be directed at the desire to understand another culture. Artistic text should be considered as a fact of national culture of the people and 252 to learn to work with him in this paradigm. To achieve this goal, the author has developed the corresponding algorithm of learning activities, which has demonstrated in the article.