Xудожественный текст в аспекте формирования межкультурной компетенци
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
602 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-30 23:49
SM ISO690:2012
ЦВИК, Ирина. Xудожественный текст в аспекте формирования межкультурной компетенци . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2012, nr. 5(55), pp. 84-93. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(55) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Xудожественный текст в аспекте формирования межкультурной компетенци

Pag. 84-93

Цвик Ирина
 
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

În articol autorul afirmă că educaţia literară, constituită ţinându-se cont de obiectivele comunicării interculturale, va contribui la stabilizarea dialogului intercultural, deoarece în cadrul acestui proces va fi formată competenţa interculturală. Pentru formarea acestei competenţe este necesar ca textul artistic să fie examinat din punctul de vedere al specificului naţional. Autorul afirmă că studierea specificului istoriei naţional-culturale, a mentalităţii este posibilă anume prin exemplul textelor artistice, deoarece ele sunt nu doar o modalitate de a transmite şi a păstra informaţia artistică, dar şi un procedeu de cunoaştere a lumii, a reprezentanţilor altei culturi. Formarea competenţei interculturale este aspectul practic al educaţiei literare, pentru că prin această competenţă pot fi înlăturate barierele comunicative, îmbunătăţită viaţa în comunitatea polietnică.

In the article «The Art Text in the Aspect of Formation of the Intercultural Competence», the author asserts that the literary education that is built taking into account problems of intercultural communications, will promote adjustment of intercultural dialogue because in its process the intercultural competence will be formed. For the solution of these tasks, it is necessary to teach to consider the art text from the point of view of national specificity. The author asserts that studying of features of national-cultural history and mentality is possible primarily on an example of art texts, since they are not only a way of transfer and storage of the art information, but also a way of knowledge of the national world of representatives of other culture. Formation of the intercultural competence is a practical aspect of literary formation since presence of such competence will help to remove communicative barriers and to improve life in a polyethnic society.