Своеобразие сатиры в русской литературе I-ой половины XX века (на материале творчества М. Булгакова и М. Зощенко)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
372 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-22 08:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.1-7.09 (2)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (276)
SM ISO690:2012
ЦВИК, Ирина. Своеобразие сатиры в русской литературе I-ой половины XX века (на материале творчества М. Булгакова и М. Зощенко). In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 21, Vol.3, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2019, pp. 210-217. ISBN 978-9975-3370-4-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.3, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Своеобразие сатиры в русской литературе I-ой половины XX века (на материале творчества М. Булгакова и М. Зощенко)


CZU: 821.161.1-7.09
Pag. 210-217

Цвик Ирина
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2020


Rezumat

The article deals with the specifics of satire as a phenomenon of art, its originality, analyzes the satirical tradition of N. Gogol, perceived and creatively reinterpreted by outstanding Russian writers M. Bulgakov and M. Zoshchenko. The role of satire and satirist in the statement of the positive ideal by the reception "from the opposite "is revealed.