Специфика межкультурного диалога в контексте изучения всемирной литературы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
875 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-06 10:08
SM ISO690:2012
ЦВИК, Ирина. Специфика межкультурного диалога в контексте изучения всемирной литературы . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2012, nr. 9(59), pp. 107-114. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Специфика межкультурного диалога в контексте изучения всемирной литературы

Pag. 107-114

Цвик Ирина
 
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2014


Rezumat

В статье рассматривается межкультурный диалог в качестве одного из ключевых понятий и характеристик современной системы образования. Автор уверен, что для формирования личности, готовой стать полноценным субъектом диалога культур, особенно плодотворно использовать тексты всемирной литературы. Раскрываются наиболее существенные аспекты формирования межкультурной компетенции на основе новых подходов к изучению мировой литературы, подробно освещаются способности и умения личности в аспекте межкультурного диалога и в контексте изучения всемирной (неродной) литературы.

În articol este examinat dialogul intercultural în calitatea uneia dintre noţiunile şi caracteristicile-cheie ale sistemului modern de instruire. Autorul este convins că pentru formarea personalităţii, care este dispusă să devină un subiect integru al dialogului culturilor, este deosebit de eficient a utiliza texte din literatura universală; ele dezvăluie cele mai substanţiale aspecte ale formării competenţei interculturale în baza noilor abordări ale studierii literaturii universale. Sunt reflectate detaliat capacităţile şi dexterităţile personalităţii sub aspectul dialogului intercultural şi în contextul studierii literaturii universale.

In this article there is considered the intercultural dialogue as one of key concepts and characteristics of the modern education system. The author is assured that for the formation of a person, ready to become a high-grade subject of dialogue of cultures, especially fruitfully to use texts of the world literature, it opens the most essential aspects of formation of the intercultural competence on the basis of new approaches to studying of the world literature. In the article abilities of the person in the aspect of intercultural dialogue and in the context of studying of the world (non-native) literature are in detail shined.

Cuvinte-cheie
диалог; межкультурный диалог; всемирная литература; межкультурная компетенция; межкультурная коммуникация