IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Universitatea Tehnică a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-08 12:21
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (1 din 4)19
  2017  (4 din 4)60
  2016  (4 din 4)72
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)79
  2013  (4 din 4)72
  2012  (4 din 4)74
  2011  (4 din 4)62
  2010  (4 din 4)78
  2009  (4 din 4)74
  2002  (1 din 4)37
imagine

pISSN: 1683-853X
Meridian Ingineresc
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2013.11.28-2017.11.28)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Finanţe şi contabilitate în condiţiile economiei concurenţiale Informatică, statistică şi cibernetică economică Teorie economică, politici economice şi tendinţe ale business-ului modern Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2002 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7042287633616302
Volume3823936831
Total7422526994447

Vizualizări   775Descărcări   49

Conţinutul numărului de revistă

Unde, când şi cum electricitatea a devenit electrotehnică 11-17

CZU: 537(091)

Cantemir Lorin
Modelarea controlului sistemelor de fabricaţie reconfigurabile prin reţele Petri colorate membranale 18-25

CZU: 519.7:004.03

Guţuleac Emilian, Zaporojan Sergiu
Optimizarea constructivă a malaxoarelor cu organe de lucru în formă de bare 26-31

CZU: 693.542.5

Andrievschi Sergiu, Lozan Alexandru
Aspecte privind dimensionarea schimbătoarelor de căldură imersate în stratul fluidizat al cazanelor de abur la utilizarea diferitelor tipuri de combustibili solizi 32-39

CZU: 621.181.2:621.036.7+536.24

Hoară D., Lazaroiu George-Cristian
Unele cercetări experimentale privind coroziunea peliculelor din grafit obţinute prin descărcări electrice în impuls 40-46

CZU: 620.193

Beşliu Vitalie, Topală Pavel, Stoicev Petru, Ojegov Alexandr, Hîrbu Arefa, Guzgan Dorin
Calculul săgeţii inițiale de încovoiere a turnului zăbrelit prin utilizarea modelului grinzii chivalente 47-50

CZU: 621.873.13:624.046

Beleuţă Victor, Galbinean Sergiu
Sesizarea vaporilor de NO2 şi de apă la temperatura camerei, prin variaţia impedanței peliculelor calcogenice As2 Te13 Ge8 S3 58-62

CZU: 537.312.64:538.945

Ciobanu Marina
Procedee și tehnici de stabilizare a proceselor de ardere a gazelor în instalații cu putere variabilă 63-70

CZU: 662.612.31

Daud Vasilii
Cercetarea factorilor de bază care determină rezistența pământurilor argilo-nisipoase 71-75

CZU: 624.131.1/.3

Polcanov Vladimir, Funieru Natalia
Efectele funcţionalizării suprafeţei nanostructurilor de oxid de zinc asupra performanţelor senzoriale 76-79

CZU: 621.793.06+621.793.162

Creţu Vasilii
Cercetări privind utilizarea microorganismelor de rizosfera pentru sporirea recoltei la porumb 80-82

CZU: 631.15:631.461:631.95

Todiraş Vasile, Onofraş Leonid, Prisacari Svetlana, Lungu Angela, Mohova Tatiana, Zuza Nuvela
Particularități specifice privind dezvoltarea microturbinelor eoliene combinate cu ax vertical 83-88

CZU: 621.91

Porcescu Gavril
Sursele principale de poluare a aerului atmosferic în municipiul Chișinău 89-98

CZU: 504.054(478-21)

Plămădeală Visarion
Politici și inițiative pentru crearea unui mediu investițional favorabil 99-107

CZU: [330.322.1+339.727.22](478)

Ciobanu Marin
Analiza PEST – metodă eficientă de analiză a dezvoltării economiei naționale (exemplul zonelor economice libere) 108-111

CZU: 338(478)

Mamaliga Vasile
Subiecte și obiecte în pictura figurative 112-116

CZU: 75.02

Platon Liliana
Sinteza procesoarelor specializate în baza rețelelor hardware Petri funcțional interpretate 117-123

CZU: 004.3:519.7

Sudacevschi Viorica, Ababii Victor, Guţuleac Emilian, Podubnîi Marin
Caracteristica cantitativă și calitativă a emisiilor toxice produse de transportul auto în Republica Moldova 124-127

CZU: 504.056:656.1/.5(478)

Plămădeală Visarion
Recenzie manual „Mecanica fluidelor”. Autor: dr.conf. Cernica I 128-128

CZU: 532

Panaitescu Valeriu, Petrescu Virgil
Rezolvarea problemelor creative prin utilizarea procedeului de combinatorică 129-129

CZU: 519.1

Dulgheru Valeriu