IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Universitatea Tehnică a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-06 13:04
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2018  (1 din 4)19
  2017  (4 din 4)60
  2016  (4 din 4)72
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)79
  2013  (4 din 4)72
  2012  (4 din 4)74
  2011  (4 din 4)82
  2010  (4 din 4)78
  2009  (4 din 4)74
  2002  (1 din 4)37
imagine

pISSN: 1683-853X
Meridian Ingineresc
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2013.11.28-2017.11.28)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Finanţe şi contabilitate în condiţiile economiei concurenţiale Informatică, statistică şi cibernetică economică Teorie economică, politici economice şi tendinţe ale business-ului modern Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2002 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7245642338879302
Volume38392851341
Total76260351810220

Vizualizări   1008Descărcări   83

Conţinutul numărului de revistă

Conştientizarea faptului alegerii de către Republica Moldova a vectorului european de dezvoltare11-18

CZU: 001.891(478)+338(478+4)

Holban Ion
Despre fiabilitatea diodelor electroluminescente albe (WLEDs) de putere, folosite în iluminatul public19-25

CZU: 621.315.592

Băjenescu Titu-Marius
Mecanismul şi particularităţile procesului continuu de vibroextractare a materiei prime vegetale26-30

CZU: 663/664

Zavealov Vladimir , Bodrov V. , Zaporojeţ Iulia , Misyura T. , Popova N. , Dekanskii Vadim

Modelarea sistemelor orientate pe servicii prin reţele Petri reconfigurabile cu atribute matriceale

31-38

CZU: 004.94:519.71/.72

Palii Diana
Aplicarea micropeliciulelor de grafit la micşorarea coeficientului de adeziune superficială39-44

CZU: 621.78+621.794

Marin L. , Topală Pavel , Stoicev Petru , Ojegov Alexandr
Dispozitiv electronic bazat pe microprocesor pentru monitoringul ecologic45-47

CZU: 004:574

Şişianu Sergiu , Verjbiţki Valeriu , Şişianu Teodor , Lazari Eugeniu
Aspecte generale privind îmbunătăţirea calităţii procesului de predare a chimiei în învăţământul tehnic48-53

CZU: 378.147:54

Şerban Sorina Gabriela , Cotelea Vitalie
Iluminat eficient bazat pe diode superluminiscente cu activare automată zi/noapte/zgomot54-59

CZU: 621.315.592

Secrieru Vitalie
Ecuaţiile constitutive macroscopice ale proceselor monotone termovâscoelastoplastice60-67

CZU: 539.374+539.4

Sveatenco Natalia
Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova68-73

CZU: 338.439.6(478)

Condrea Elena
Producţia de nuci Juglans regia L. în Republica Moldova74-77

CZU: 634.51(478)

Sandulachi Elizaveta
Studierea procesului de uscare a rădăcinilor de păpădie prin metoda convectivă şi combinată78-81

CZU: 664.8.022:66.047.41:582.998.4

Lupaşco Andrei , Bantea-Zagoreanu Valentina , Rotari Elena
Influenţa factorilor biochimici asupra procesului de macerare-fermentare la producerea vinurilor roşii82-86

CZU: 663.222:631.147

Cravcesco Alexandru
Studiul matematico-statistic a industriei Moldovei în profil teritorial (partea I) 86-90

CZU: 311.3:332.146.2(478)

Lvovschi Nicolae
Activităţile de grup în predarea vocabularului din domeniul telecomunicaţiilor91-92

CZU: 37.02::81'374.2'373.46:654.9

Chiţac Gabriela
Rentabilitatea implementării centralelor de cogenerare urbane cu ciclu mixt gaze-abur în România93-98

CZU: 621.311.2:658.155(498)

Hoară Marius-Costel , Athanasovici V.
Valorificarea deşeurilor de tomate prin metoda de CO2-extracţie99-101

CZU: 577.1:635.64

Migalatiev Olga , Jenac Ana , Caragia Vavil , Tîrsînă Marina , Soboleva Inessa
Impactul tratamentelor tehnologice asupra activităţii ureazice a boabelor de năut108-112

CZU: 664.64.016.3/.7:635.657

Gutium O. , Ciumac Jorj
Procedee utilizate la rezolvarea problemelor creative113-113

CZU: 621:37.035

Dulgheru Valeriu
Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific114-115

CZU: 929:[51+001]

Manolea Gheorghe