Aspecte privind dimensionarea schimbătoarelor de căldură imersate în stratul fluidizat al cazanelor de abur la utilizarea diferitelor tipuri de combustibili solizi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
285 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-10-25 23:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.181.2:621.036.7+536.24 (1)
Motoare termice în general. Producerea, distribuția și utilizarea aburului. Motoare (mașini) cu abur. Cazane de abur (22)
Conducerea căldurii. Transferul de căldură (28)
SM ISO690:2012
HOARĂ, D.; LAZAROIU, George-Cristian. Aspecte privind dimensionarea schimbătoarelor de căldură imersate în stratul fluidizat al cazanelor de abur la utilizarea diferitelor tipuri de combustibili solizi. In: Meridian Ingineresc. 2015, nr. 3(58), pp. 32-39. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X

Aspecte privind dimensionarea schimbătoarelor de căldură imersate în stratul fluidizat al cazanelor de abur la utilizarea diferitelor tipuri de combustibili solizi

CZU: 621.181.2:621.036.7+536.24
Pag. 32-39

Hoară D., Lazaroiu George-Cristian
 
Universitatea Politehnică din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2015


Rezumat

Această lucrare prezintă modul de dimensionare al schimbătoarelor de abur imersate in straturile fluidizate ale cazanelor de abur. Dimensionarea s-a realizat pentru doua tipuri de combustibili solizi, care au puteri calorifice inferioare diferite, si se prezintă influenta pe care o au asupra principalilor parametrii ai dimensionării. De asemenea, se prezintă scenarii de modificare a debitului de abur al cazanului si urmărirea efectului asupra acestor parametrii, ținând cont de utilizarea celor doua tipuri de combustibili.

This paper shows sizing manner of the steam exchangers submerged in the steam boiler fluidized beds. Sizing was performed for two types of solid fuels, which have different lower heat value and it shows the influence they have on the main parameters of sizing. It also presents scenarios amending the boiler steam flow and tracking the effect on these parameters, considering the use of the two fuels.

Cet article montre le dimensionnement des échangeurs de vapeur submergé dans les couches fluidisés de vapeur. Dimensionnement a été effectué pour deux types de combustibles solides qu'ils ont valeurs thermiques inférieures différentes, et il montre l'influence sur les principaux paramètres de dimensionnement. Il présente aussi des scénarios modifiant flux chaudière à vapeur et de suivi de l'effet sur ces paramètres, compte tenu de l'utilisation de ces deux carburants.

В статье приводится метод расчета теплообменников, погруженных в псевдоожиженном слое паровых котлов. Рачсет был выполнен для двух типов твердого топлива, которые имеют разные значения тепловой мощности и показывает их влияние на основные параметры расчета. Также представлены сценарии внесения изменений парового дебита котла и отслеживание влияния на эти параметры, учитывающие использование двух видов топлива.