IBN
Închide

47Publicaţii

116Descărcări

18057Vizualizări

Prisacari Svetlana
Cuvinte-cheie (124): Bacteria (11), soia (6), nodozități (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 30.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28

2022 - 8

Efectul biopreparatului Rizolik asupra sporirii productivității plantelor de soia
Todiraş Vasile1 , Prisacari Svetlana1 , Lungu Angela1 , Iacobuţă Maria2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea potențialului fitoremediator al plantelor de soia, bacteriilor Rhizobium japonicum RD2 în condițiile solului tratat cu ldpe cu și fără nanoparticulele CoFe2O4/PEG
Todiraş Vasile , Corcimaru Serghei , Prisacari Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fitoremedierea terenurilor poluate cu plastic nereciclabil
Corcimaru Serghei , Todiraş Vasile , Prisacari Svetlana , Rastimeşina Ina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul mulcelui de polietilenă cu densitate scăzută asupra proceselor de creștere și dezvoltare la soia
Todiraş Vasile , Corcimaru Serghei , Prisacari Svetlana , Lungu Angela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Means of enhancing the role of biological nitrogen in phytotechny
Coscodan Michael , Todiraş Vasile , Prisacari Svetlana , Lungu Argentin
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of nanomagnetite on the processes of growth, development, and formation of the legume-rhizobia complex in vetch plants under soil conditions of plastics pollution
Prisacari Svetlana , Todiraş Vasile , Corcimaru Serghei
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The potential of magnetite-based nanocomposites in nanophytoremediation of soils polluted by polyethylene
Todiraş Vasile1 , Prisacari Svetlana1 , Corcimaru Serghei1 , Gutsul Tatiana2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea semințelor de soia cu bacterii azotofixatoare în scopul sporirii recoltei și calității producției agricole
Todiraş Vasile , Prisacari Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Bacterii simbiotrof-fixatoare de azot cu diverse însușiri
Todiraş Vasile1 , Melnic Maria2 , Prisacari Svetlana1 , Lungu Angela1 , Rusu Ştefan2 , Erhan Dumitru2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Zoologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența nanomagnetitei asupra proceselor de creștere și dezvoltare a soii și formării sistemului rizobio-radicular în condiţiile solului poluat cu polietilena
Corcimaru Serghei , Todiraş Vasile , Prisacari Svetlana , Guţul Tatiana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența polietilenei cu densitate scăzută asupra dezvoltării plantelor de soia și măzăriche, și formării nodozităților de rădăcină
Corcimaru Serghei , Prisacari Svetlana , Todiraş Vasile
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența polietilenei cu densitate scăzută asupra productivității și formării nodozitățiilor la plantele de măzăriche
Prisacari Svetlana , Corcimaru Serghei , Todiraş Vasile
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea bacteriilor simbiotrof fixatoare de azot Rhizobium japonicum RD2 și nanoparticulelor de cobalt asupra creșterii plantelor de soia în solul poluat cu polietilenă de densitate scăzută
Todiraş Vasile , Corcimaru Serghei , Prisacari Svetlana , Lungu Angela , Rastemișina Ina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние полиэтилена на продуктивность и образование клубеньков у растений вики
Корчмару Сергей , Присакарь Светлана , Тодираш Василе
Институт микробиологии и биотехнологии
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Influența nanofierului zerovalent asupra creșterii plantelor de măzăriche și formării sistemului rizobio-radicular în condțiile solului contaminat cu poluanți organici persistenți.
Corcimaru Serghei1 , Prisacari Svetlana1 , Todiraş Vasile1 , Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența nanofierului zerovalent asupra creșterii plantelor de soia și formării sistemului rizobio-radicular în condițiile solului contaminat cu poluanți organici persistenți
Corcimaru Serghei1 , Todiraş Vasile1 , Prisacari Svetlana1 , Lungu Angela1 , Onofraş Leonid1 , Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microorganisme cu însușiri multilaterale
Onofraş Leonid , Melnic Maria , Rusu Ştefan , Todiraş Vasile , Prisacari Svetlana , Lungu Angela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilitatea folosirii bacteriilor simbiotrof fixatoare de azot ca stimulatoare la plantele de porumb
Todiraş Vasile , Onofraş Leonid , Prisacari Svetlana , Lungu Angela
Institute of Microbiology and Biotechnology
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Клубеньковые бактерии как стимуляторы и средства биологической борьбы для небобовых растений
Тодираш Василе1 , Мелник Мария2 , Присакарь Светлана1 , Онофраш Леонид1 , Лунгу Анжела1 , Русу Штефан2 , Ерхан Думитру2
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Институт Зоологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii plantelor de măzăriche (Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralina.
Corcimaru Serghei1 , Prisacari Svetlana1 , Todiraş Vasile1 , Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47